Praha jásá. Češi houfně sesazují rakouské úředníky, ničí habsburské vlajky a likvidují nenáviděné císařské orlíčky. Právě se zrodila nová samostatná země a ačkoliv nikdo ještě nevěděl, jak bude vypadat a odkud kam bude přesně sahat, euforie z likvidace starého režimu nepřipouštěla prostor pro pochybnosti.

Jen o kousek dál na sever, v Liberci, byla atmosféra o poznání pohřebnější. Převážně němečtí obyvatelé pozorovali jásající Čechy a vyměňovali si kradmé pohledy. Co bude teď? Několik lidí už vědělo, co se stane. Prohlášení Němců na sebe nenechalo čekat ani den.

Už 29. října vyjádřili zástupci celé německé politické scény v Československu nespokojenost s novým postavením německé menšiny.

Do čela celého uskupení se na Liberecku postavil nacionalista Rafael Pacher, ale více se proslavil Rudolf Ritter von Lodgman von Auen, jeho pravá ruka. Tito dva vyhlásili 29. října 1918 vznik provincie Deutschböhmen (Německé Čechy), který již od dubna připravovali. Provincie jejich ústy požadovala začlenění do nově samostatného Německého Rakouska. Prozatímní rakouský parlament vytvoření Deutschböhmen 30. října schválil a slíbil ochranu.

Hlavním městem provincie se stal Liberec, rada nechala tisknout vlastní peníze a počala s budováním armády. Vznikaly jednotky takzvaného Volkswehru (lidové obrany) a Bürgerwehru (Občanské obrany). Jednalo se ponejvíce o občanské milice, i když zástupci provincie se s mizivým účinkem pokoušeli verbovat u vlaků, které vezly vojáky z fronty. Malá soukromá válka probíhala zvláště na železnici z Liberce do Žitavy. Čeští železničáři všemožně zdržovali německé vlaky, němečtí nadřízení dokonce občas zakazovali hovor v češtině.

Vládla všeobecná nouze, bída a rabování

Rytíř von Lodgman, který převzal místo hejtmana (Landeshauptmann), byl teprve na začátku všech problémů. Odmítl spolupráci s československým Národním výborem a utvrdil tak československou vládu v myšlence, že proti Deutschböhmen je potřeba začít zbrojit. Neměl podporu nejbohatších libereckých továrníků, kteří se obávali ztráty odbytišť a dokonce dávali peníze československé posádce. Nedostávalo se také jídla, vládla všeobecná nouze a bída a rabování na sebe nenechalo dlouho čekat. Masivní davové krádeže ze železničních skladů a růžodolského zajateckého tábora museli rozhánět členové Sokola a Dělnické tělovýchovné jednoty.

Ač vyzbrojeni puškami ze zásob města, jednalo se hlavně o Čechy, kteří takto získané zbraně posléze nehodlali vydat zpět. Nad novou provincií se začala stahovat mračna. Československá armáda vytáhla do pole a v prvních dnech listopadu překročila hranice Deutschböhmen. Zastavila se mezi Hodkovicemi a Frýdštejnem, i když zatím postupovala bez jediného výstřelu. S útokem na Liberec vyčkávala. Rudolf Lodgman se totiž dal slyšet, že hlavní město nevydá, i kdyby to mělo znamenat krveprolití. Jeho výhružky ale brzy obě strany uznaly jako liché, neboť nespolehlivý a slabě vyzbrojený Volkswehr nemohl československým vojákům vzdorovat.

Armádní linie se mezitím posunula až k Proseči. Volkswehr buď utekl, nebo se nechal odzbrojit. A vláda provincie shledala, že je čas prchnout. Lodgman přesídlil 11. prosince do Žitavy a pokračoval přes Drážďany do Vídně. Už 13. prosince se českoslovenští vojáci objevili v Hrádku nad Nisou a ve Vratislavicích, dosud beze ztrát a bez střílení. O den později dorazily posily z posádky Mladé Boleslavi a Jičína, aby pomohly s obsazením metropole.

Bankovka v hodnotě deseti korun, kterou vydala liberecká radnice v době nezávislosti provincie Deutschböhmen, zahrnující přibližně bývalý Severočeský kraj. (1918). Foto: archiv

Proti sobě tehdy stálo 2 700 československých vojáků vybavených lehkou technikou a pancéřovým vlakem z Turnova a něco přes dva tisíce členů Volkswehru se 45 kulomety, vesměs soustředěných v Liberci.

16. prosince 1918 časně ráno vstoupila československá armáda do Liberce. Nenarazila na odpor. Ještě před šestou hodinou ranní tedy část kontingentu odjela na pancéřovém vlaku do Frýdlantu, který obsadila. Obsadila kasárna a bez boje odzbrojila Volkswehr u Liebiegovy továrny a před radnicí. Jednání o převzetí moci trvalo jen pár hodin. Liberecký starosta Franz Bayer oficiálně stvrdil československou vládu nad Libercem po poledni. Provincii Deutschböhmen byl tedy prakticky konec.

Pranic už nepomohly snahy uprchnuvšího rytíře Lodgmana v rakouském sněmu, petice ani požadavky. Mnoho libereckých Němců sice neztrácelo naději, že se připojení k Rakousku či Německu dočkají, avšak marně. Versailleský mír v červnu 1919 potvrdil uspořádání Evropy tak, jak ho známe. Němci zůstali českou menšinou. Ne sice na dlouho, to už je ale jiný příběh.