Před sto lety se tu v místech, kde dnes stojí kombinát Crystalexu, snesl ze zamračeného nebe obří létající koráb, stroj, jaký oko Novoboráka do té doby nevidělo.Přistála vzducholoď Sachsen (Sasko) z dílny hraběte Zeppelina a od té doby je všechno jinak. Nový Bor se touto mimořádnou událostí vepsal do dějin českého letectví.

Díky pasažérům, kteří se vzducholodí poté odletěli do Drážďan, to bylo poprvé, co se na českém území uskutečnila letecká přeprava cestujících za úplatu. Bylo to také poprvé, co na českém území přistála vzducholoď. A 9. listopad 1913 je díky Novému Boru také dnem, kdy na českém území začala fungovat letecká pošta.

Slavná událost, patřící mezi nejvýraznější okamžiky v dějinách Nového Boru, ale začínala velmi krkolomně. Dřív než údiv a nadšení, dokázaly okolnosti příletu vzducholodi vzbudit u tisíců, ne-li desetitisíců lidí, jen zklamání a opovržení.

Porážka Bonaparta

Jak to tedy bylo? I když to zní úsměvně, na počátku všeho byl Napoleon Bonaparte. „Rok 1913 byl totiž rokem stoletého výročí od slavné Bitvy národů u Lipska, která vedla k odstranění Napoleona a tím i k vídeňskému kongresu a vzniku první společnosti evropských národů," popsal novoborský historik Vladislav Jindra ve své knize Dějiny Nového Boru. „K tomuto stému výročí se chystaly v celé Evropě a zejména ve státech protinapoleonské koalice pompézní oslavy, největší pak v sousedním Německu. V německém pohraničí na našem území, už tehdy označovaném polooficiálně jako Deutschböhmen, to byla příležitost, jak vyjádřit veřejně sounáležitost a spolupráci s vilémovským Německem."

Součástí vzpomínkových oslav po celém Německu i sousedním Sasku měly být i propagační lety řiditelné vzducholodi inženýra Zeppelina s příznačným jménem Sachsen (Sasko), odkazujícím na zemi, v níž se Bitva národů odehrála. Podle předběžných plánů měla vzducholoď létat z německého příhraničí do místa oslav v Lipsku nebo do Drážďan.

Aby se mezi místa odletů dostala i sklářská Haida Nový Bor, má zřejmě na svědomí radikální Německý tělocvičný spolek, který začal s organizátory v Německu vyjednávat a brzy se dostavily výsledky, ale také první problémy.

9. listopadu 1913 přistála v Novém Boru vzducholoď Sachsen (Sasko) z dílny hraběte Zeppelina.

Napoprvé měla vzducholoď přiletět na začátku října, jenže brzy se termín odložil a stanovilo se pevné datum 20. října. Na sklizených polích, kde dnes stojí Crystalex a kde měla vzducholoď přistát, se toho dne mačkalo snad pětadvacet tisíc zvědavců. „Velký počet z nich přijel speciálně vypravenými vlaky," upozorňuje Vladislav Jindra. Pošta dokonce vydala mimořádné pohlednice s pamětním razítkem a Haida v čele s purkmistrem Schlegelem se oblékla do slavnostního.

Čtyřikrát Vivat!

Jenže vše bylo k ničemu: celou slávu pokazilo počasí a Zeppelinova vzducholoď přistála v N. Boru až 9. listopadu. To už ovšem řada lidí z okolních měst nedorazila v obavách, že by mohli zažít zklamání jako tři týdny předtím.

Toho dne vystartovala vzducholoď ze slezské Lehnice (Liegnitz) kolem tři čtvrtě na devět ráno. Po překročení českých hranic pokračovala na Jablonné, Kunratice a Sloup. Kolem půl jedné odpoledne dorazila do vzdušného a hlavně zamračeného prostoru nad Novým Borem. „Obkroužila město a posádka čirou náhodou spatřila mezi mraky shromážděné obecenstvo," popisuje Vladislav Jindra, jenž se ještě osobně setkal s přímými svědky události.

Obr se v Novém Boru majestátně sunul k zemi za zvuků říšské hymny „Deutschland über alles". Po vystoupení pasažérů a posádky údajně novoborský rychtář Schlegel zvolal čtyřikrát Vivat! na počest obou císařů, saského krále a inženýra Zeppelina.

Po pohoštění a slavnosti se vzducholoď začala chystat k odletu. Z Boru si cestu v ní zaplatilo celkem dvanáct pasažérů. A historie českého letectví měla další milník.

Razítko patří k nejcennějším razítkům z našeho území před 28. říjnem 1918.Letecká pošta Nový Bor. Skvost pro tzv. aerofilatelisty Je to ten důvod, proč se mnohde mylně uvádí, ževzducholoď Sachsenpřistála v Novém Boru 20. října 1913 (ve skutečnosti dorazila až o tři týdny později,9. listopadu). V říjnu se totiž přílet Zeppelinova obra skutečně chystal a rakouská pošta připravila k této převeliké události příležitostné razítko. Jeho text zní:ZEPPELIN SCHIFF SACHSEN / FLUGPLATZ HAIDA, BÖHMEN; v můstku je datum20. OKTOBER 1913. A co je potvrzené razítkem, to se lehce vžije, a tak se s příletem a vzletem, který změnil dějiny domácího letectví, občas vážou chybné údaje. Každopádně „novoborské" razítko se zapsalo i do dějin takzvanéaerofilatelistiky, tedy sběratelství spojeného s leteckou poštou. Razítko patří knejcennějším razítkům z našeho území před 28. říjnem 1918. Pošta při této příležitosti vydala i čtyři obrazové dopisnice s vytištěnou 5h zelenou známkou.