Toto neprávem turisticky opomíjené město, které je prvně v listinách doloženo v roce 1281 a pak 1296, má nejen krásnou okolní přírodu, které dominují kopce jako Vlčice (512,3 m), Hrazený (608,2 m), Partyzánský vrch (543,0 m), ale i bohatou historii, kterou připomínají dochované památky.

K nejvýznamnějším patří barokní kostel sv. Václava postavený v letech 1711 – 1714.

V parčíku u kostela se nacházejí sochy tří českých světců sv. Jana Nepomuckého, Vojtěcha a Prokopa, náměstí dominuje Morový sloup Nejsvětější Trojice z roku 1752 se sochami sv. Václava, Floriána a J. Nepomuckého a empírová kašna z roku 1798 vytesaná z jednoho kusu kamene.

Na Křížovém vrchu jižně od náměstí je zrekonstruovaná křížová cesta s kaplemi a Božím hrobem. Ve městě se nalézají roubené podstávkové domy typické pro zdejší region.

Střídání majitelů

Ale naším hlavním cílem je Šluknovský zámek. V roce 1487 se jako majetek saského maršála Haugolda ze Šlejnic prvně připomíná tvrz, dřevěné panské sídlo, k němuž náležel mimo jiné i pivovar. Po smrti maršála nechal jeho syn Arnošt ze Šlejnic v letech 1566 – 1573 postavit nové reprezentační sídlo ve stylu saské renesance. Historické osudy měnily majitele Šluknovského panství a tím i majitele zámku.

Majiteli se postupně stali například Šlejnicové, Mansfeldové, Ditrichštejni, Harrachové či Grumbtové. Posledním zámeckým pánem byl v letech 1935 – 1945 Ervín Leopold Nostic – Rieneck. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a stal se majetkem města Šluknova a tím je dodnes.

Tragický požár

V dubnu roku 1986 zapříčinila porucha elektrického topného zařízení velký požár, který zcela zničil krov včetně krytiny střechy, dále celé třetí patro a značnou část druhého patra.

Hašením vodou a následným působením deště došlo k narušení prvního patra a suterénu. Zničeny byly stropy, parketové podlahy, dveře, okna, poškozena byla i některá unikátní kachlová kamna. Z horních pater zámku zbyly pouze ozdobné samostatně stojící zdi.

V letech 2000 - 2001 byla vypracovaná projektová dokumentace kompletních stavebních úprav. Od roku 2005 byla každý rok nově veřejnosti zpřístupněna zrekonstruovaná část zámku. K 30. červnu 2008 byla rekonstrukce dokončena.

Zámek se stal ozdobou a střediskem města, před jeho budovou byl vybudován moderní autobusový terminál, který je zasazený do parkové úpravy. Ta bude v další etapě rozšířena kolem celého zámku.

Co zbývá říci na konec? Navštivte město Šluknov s jeho zámkem a naplánujte si i polodenní výlet do krásné okolní přírody, třeba do Karlova údolí, okolo starých lomů k Javorové bráně do Rožan, či do Kunratic, nebo vystoupejte na vrch Hrazený.

Šluknovský zámek patřil mimo jiné také saskému maršálovi Haugoldu ze Šlejnic.

ZPRACOVAL Václav Hieke