Omezení příjmů v rodinách z důvodu ztráty zaměstnání jednoho z rodičů velmi často nepříjemně dopadá na zájmy a aktivity jejich dětí. Ty v důsledku špatné finanční situace nemohou rozvíjet své dovednosti, znalosti nebo navštěvovat oblíbené kroužky.

Míra nezaměstnanosti na Českolipsku k poslednímu dni loňského roku stoupla na 12,4 %, zatímco v listopadu to bylo 11,1 %. V roce 2009 byla míra nezaměstnanosti k poslednímu prosincovému dni vyšší než současná a činila 13,2 %.

Lidé, kteří se potýkají s nezaměstnaností déle než rok, pak většinou omezují v rámci úspor volnočasové aktivity svých potomků. I když výuka na základní umělecké škole není volnočasovou aktivitou a podle školského zákona patří do zájmového vzdělávání, je to aktivita, kterou se rodiče snaží omezit jako jednu z prvních.

Žádají prominutí školného

„Oproti roku 2009 nedošlo v loňském roce k razantnímu úbytku žáků na naší škole, mírně nižší počet spíše kopíruje demografickou křivku,“ vysvětluje situaci ředitelka Základní umělecké školy v České Lípě Yvetta Hotová a pokračuje: „Menší finanční možnosti se projevily v množství žádostí o snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání, tedy školného.“

Možná i díky nižším platbám za volnočasové aktivity si Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě zatím na nižší počet zájemců stěžovat nemůže.
„Podle statistických výkazů máme v kroužcích v letošním školním roce zapsaných více dětí než loni,“ pochvaluje si ředitelka Libertinu Jiřina Mimrová a pro úplnost dodává, že v roce 2009 se v září zapsalo do zájmových útvarů 845 a v září loňského roku 866 účastníků.

Situace se pro děti nezaměstnaných rodičů výhledově bohužel zřejmě příliš zlepšovat nebudou.

Volná místa nebudou

„Na jedno volné místo připadá nyní sedmnáct evidovaných uchazečů,“ upřesňuje současnou statistiku mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Zaměstnání obtížně hledají zejména žadatelé se základním vzděláním, lidé ve věku nad padesát let a osoby se zdravotním postižením.

„Bohužel v evidenci úřadu práce jsou také vysoké počty nezaměstnaných se středním vzděláním, zejména vyučení, neboť často strukturálně jejich obor vyučení neodpovídá požadavkům na volných místech nebo ve svém oboru dlouhodobě nepracovali, a tudíž nejsou schopní svoji odbornost nabídnout,“ doplňuje Ottová s tím, že ani v dohledné době se zřejmě nijak nezvýší počet volných míst.

„Určité možnosti volných míst očekáváme od využití areálu firmy Delphi Packard po ukončení výroby, dále je stabilně na Českolipsku okolo sta volných míst šiček,“ dodala Marcela Ottová.

Tomáš Mařas