Vichřice Emma polámala několik vzrostlých stromů z aleje na Ramši u České Lípy. Obec Sosnová se proto rozhodla vykácet celou alej. Podle pracovníků, kteří kácení prováděli, byl tento krok nezbytný. Přibližně každý druhý strom byl podle jejich slov ve velmi špatném stavu a hrozilo nebezpečí pádu větví či celého kmenu při dalších vichřicích.