Na českolipské radnici předala v pondělí starostka města Hana Moudrá ocenění Poděkování starostky Aloisu Lederovi, který byl oceněn v kategorii sportu. Dlouho vedl jednu z největších českopliských sportovních organizací, Tělovýchovnou jednotu Lokomotiva. Za toto ocenění si odnesl modrou plastiku, pamětní list a v neposlední řadě také finanční dar ve výši deset tisíc korun.

Ing. Alois Leder pracoval jako ředitel českolipské žosky, která svého času byla i největším sponzorem Lokomotivy. Už v této době zastával jako velký příznivec a milovník sportu funkci čestného předsedy v této organizaci. Po odchodu do důchodu byl pak valnou hromadou v dubnu roku 1990 zvolen do funkce výkonného předsedy a tuto funkci zastával obdivuhodných devatenáct let.

Pod jeho vedením dosáhla TJ Lokomotiva velmi dobrých sportovních výsledků, zejména pokud jde o aktivní zapojení mládeže, která se v této tělovýchovné jednotě těšila velké podpoře.

„Nejen výkonný výbor Lokomotivy, který pana Ing. Leadera na letošní ocenění nominoval, ale i já jsem proto přesvědčena, že si „Poděkování starostky“ za práci ve prospěch města Česká Lípa v oblasti sportu plně zaslouží, neboť své bohaté zkušenosti z řídící práce v továrně dokázal beze zbytku uplatnit i v následné v mnohaleté činnosti ve prospěch sdružení,“ řekla starostka Hana Moudrá.. Ing. Leder převzal ocenění také u příležitosti svých letošních 70. narozenin.