Konceptu bazální stimulace se od roku 2011 věnuje také Alzheimercentrum Prácheň. Za péči o své klienty pomocí této převratné metody získala organizace nedávno ocenění od Institutu Bazální stimulace.

Tento koncept navazuje na vzpomínky, životní návyky a zkušenosti ze života tak, jak lidé žili před svou nemocí. „Jde o navázání kontaktu mezi klientem s jakýmkoliv omezením schopnosti komunikovat a ošetřujícím personálem či členy rodiny, a to stimulováním všech smyslových receptorů, které je klient ve svém zdravotním stavu schopen využít,“ vysvětluje ředitelka prácheňského centra Lucie Kučerová.

Co to znamená v praxi? Doteky, správné polohování, koupele, masáže či vestibulární stimulace, která pomáhá nemocnému člověku uvědomit si vlastní polohu těla a jeho pohyb. Nedílnou součástí je stimulace chuťovými, zvukovými, čichovými nebo optickými podněty, jako jsou oblíbené předměty, vůně, potraviny nebo fotografie.

„Pomocí bazální stimulace se snažíme navázat na příjemné prožitky, vztahy a okamžiky uložené v paměti našich klientů, o kterých nám nemohou při svém onemocnění vyprávět, navodit pocit jistoty, podpořit uvědomování si své vlastní osoby,“ dodává Kučerová. Metoda podle ní dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují. A právě proto se tento koncept setkal s velkým ohlasem nejen v zahraničí, ale v posledních letech i v České republice.

„A ačkoli předpokládá vysoké proškolení personálu a určitou časovou náročnost, pro své velkolepé výsledky se stalo běžnou součástí ošetřovatelské péče ve všech třinácti Alzheimercentrech. Jen málokterá zařízení se však mohou pyšnit certifikátem a my jsme hrdí na to, že jsme jeho držitelem a našim klientům dokážeme nabídnout tu nejkvalitnější péči,“ podotýká Kučerová.

Metodu využívá i liberecká obecně prospěšná společnost REVA, která se prostřednictvím asistentek stará o seniory a nemohoucí klienty přímo u nich doma. „Snažíme se naše asistentky stále vzdělávat. Posíláme je na řadu kurzů, které jim pomáhají zvládnout jejich práci jak fyzicky, tak psychicky,“ říká ředitelka společnosti Eva Štanclová.

Pivo na rtech

Podle ní byl užitečný například právě kurz bazální stimulace, při níž asistentky stimulují nebo uklidňují své klienty pomocí doteků a masáží. „Někdy třeba pomůže potřít ležícímu klientovi rty pivem, když si dříve pivo rád dopřával,“ popisuje Štanclová.

REVA se stará o seniory, jejichž věkový průměr se pohybuje kolem 85 let. Mají však také čtyři klienty už od 55 let. „Jedná se o osoby, kteří z různých důvodů ztrácejí orientaci a už se o sebe nedokážou sami postarat. Zároveň ještě nemají věk na to, aby mohli být umístěni do domovů pro seniory. A co si budeme povídat, Alzheimerova nemoc dnes postihuje čím dál mladší lidi,“ dodává Štanclová.