Po dvou jabloních a bříze, která dosahovala do výšky pátého patra panelového domu, nezůstaly ani pařezy. „Zůstal jsem jako opařený, ty stromy byly zdravé, neměly žádné suché větve. Jabloně plodily, v zimě se sem slétali ptáci a teď přišli o zdroj potravy,“ popsal jeden z obyvatel. Přál si zachovat anonymitu, redakce jeho jméno zná.

Kácení zřejmě provedli zaměstnanci společnosti Merkuria CL s.r.o. Alespoň podle označení u chodníku zaparkovaného nákladního auta, do něhož nakládali pokácenou dřevní hmotu. Společnost podle výpisu z obchodního rejstříku patří českolipskému podnikateli Tomislavu Procházkovi. Z dokumentu nijak nevyplývá, že by mezi činnost firmy spadalo odborné kácení stromů.

Deník telefonicky kontaktoval jednatele společnosti Tomislava Procházku ml. Ten telefon nezvedal a ani nereagoval na zaslanou sms zprávu s žádostí o vyjádření.

Obrátil se na úřad

Zda došlo ke kácení oprávněně či nikoliv, nyní přešetřují pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Česká Lípa, kam se obrátil nespokojený obyvatel sídliště. „O kácení dřevin na uvedeném pozemku v ulici Na Blatech obdržel orgán ochrany přírody podnět dne 7. ledna 2011. S oznamovatelem byl sepsán protokol,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková a doplnila, že v průběhu šetření a řízení nemohou pracovníci podávat k případu informace.

Každý, kdo chce kácet dřeviny, musí dodržovat pravidla. „Českolipané získají veškeré informace na webových stránkách městského úřadu, v rubrice Životní situace. Zde mají k dispozici ke stažení i formulář na případné podání žádosti,“ upřesnila Kotková.

V případě, že horlivý dřevorubec nejednal podle zákona, hrozí mu vždy finanční sankce. Pracovníci odboru životního prostředí mu rovněž mohou nařídit nápravné opatření, a to náhradní výsadbu.

Kvůli špatnému zdravotnímu stavu dřevin připravilo větší zásahy i samo město Česká Lípa. To se týká například sedmi lip v Křížovém parku pod městským hřbitovem, devíti stromů v aleji na Svojsíkově stezce či pětice topolů na sídlišti Špičák. Svůj osud už má také zpečetěn dub červený v parku v Pátově ulici.

„Posudky jsme zadávali postupně od nejrizikovějších lokalit podle zdravotního stavu dřevin. Některé stromy prošly i tahovou zkouškou, která je nejpřesnější přístrojovou metodou a jednoznačně prokáže, jak je strom svému okolí nebezpečný nekontrolovatelným pádem,“ vysvětlila před časem mluvčí.