Zájem byl obrovský. „Měli jsme jich nakoupených 150 a po dvaceti minutách, co tu jsme, už skoro žádné nejsou,“ krčila rameny manažerka prevence kriminality města Česká Lípa Anna Hlinčíková. Nejen podle ní je zvlášť za snížené viditelnosti vhodné reflexní prvky používat i nad rámec stanovený zákonem. „Samozřejmě není povinnost nosit to ve městě, ale mnohdy lidé opravdu nejsou vidět a je dobré, aby to měli,“ upřesnila.

Okolo výše popsaného hloučku se nachomýtla také novopečená maminka Tereza Lorencová. Na kočárku žádný reflexní prvek neměla. „My zatím za tmy nevycházíme, je nám teprve měsíc,“ smála se omluvně. Anna Hlinčíková problém hned na místě vyřešila a reflexní prvek darovala. „Když jdete přes přechod, tak první jde ten kočárek,“ dodala na vysvětlenou.

Z preventivních projektů je rozdávání pásek před obchodním domem na pohled jeden z těch více viditelných. Jsou ale i takové, které pracují s úzkou cílovou skupinou. Například se seniory. „V rámci projektu Společně k bezpečí jsme už několikrát čerpali finance z dotačního programu ministerstva vnitra. Například jsme zakoupili a instalovali seniorům bezpečnostní kukátka a řetízky, realizovali kurz sebeobrany a další,“ popsala manažerka prevence.

Na opačné straně jsou projekty zaměřené na mládež. Například Stop domácímu násilí, kde ženám a studentkám středních škol poskytují odborníci informační materiály s tematikou o domácím násilí a kontakty na odborné organizace. Pro dívky středních škol se také pořádají kurzy sebeobrany.

Pro nejmladší děti jsou určená třeba pravidelná setkání na dopravním hřišti v České Lípě, kde strážníci vysvětlují základy pohybu po stále frekventovanějších silnicích. Díky spolupráci s Libereckým krajem o ně nejsou ochuzeny ani děti z okolních obcí. „Kraj platí těmto dětem dopravu. Vzhledem k tomu, že dětí bylo málo, vznikl problém. Po podnětu naší městské policie ale pohotově zareagoval pan Mahdal z ČSAD Česká Lípa a už je vše zase v pořádku,“ dodala starostka České Lípy Jitka Volfová.

Na sociální prevenci letos město vyhradilo 410 tisíc korun. Na programy prevence kriminality asi čtvrt milionu. Další stovky tisíc poskytují také státem dotované projekty, jako jsou například asistenti prevence kriminality působící při městské policii hlavně v sociálně problematických lokalitách.