Podle údajů Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu se pak deset z nich rozvedlo. Uzavírat registrovaná partnerství je v Česku možné od roku 2006. „Registrované partnerství poskytuje pouze omezená práva a povinnosti v porovnání s manželstvím. Například partneři po sobě nemůžou brát pozůstalostní důchod a nevzniká jim společné jmění,“ uvedl Jan Fiala ze zmíněné platformy. V celé zemi se registrovalo celkem 2818 párů, z toho 1807 mužských a 1011 ženských.