Podle některých zastupitelů jste nelegálně pořídil audio záznam z neveřejného zasedání zastupitelstva a ten posléze rozšiřoval mezi úředníky novoborského Městského úřadu. Jaký na to máte názor?
Zákon nezná pojem neveřejné zasedání zastupitelstva. Každé zasedání zastupitelstva je veřejné. To však nebyl tento případ. Jednalo se o dobrovolné pracovní setkání některých zastupitelů s členy finančního výboru a všemi správci rozpočtových prostředků města, kterými jsou vedoucí odborů.
Tím spíše by se z podobného setkání záznam pořizovat bez souhlasu nahrávaných osob neměl.
Před zahájením nahrávání jednání jsem informoval o této skutečnosti předsedu finančního výboru a ten proti tomu neměl námitek. Diktafon, který záznam pořizoval ležel celou dobu jednání uprostřed jednacího stolu na vyvýšeném místě a během pořizování záznamu jsem jeho funkčnost mnohokrát kontroloval. Každý z přítomných to musel vidět.
Kam jste záznam umístil a pro koho byl určen?
Audio nahrávku jsem umístil na intranetové stránky městského úřadu. Určen byl k tomu, aby všem kompetentním osobám, které přispívají k tvorbě rozpočtu bylo jasné, co kdo zamýšlí a všichni se mohli řádně připravit na jeho projednávání.
Mohl ho slyšet ještě někdo další?
Zařízení na přehrávání zvuku mají v počítačích na úřadě instalována pouze vedoucí odborů a několik vybraných úředníků, kterým byl záznam určen. Nikdo jiný si ho poslechnout nemohl. Informoval jsem všechny také o tom, že nahrávku nesmí rozšiřovat.

Další zprávy z regionu najdete zde