Zajímavý nález učinili během března archeologové díky probíhající rekonstrukci silnice II/268 z Mimoně na hranici krajů Libereckého a Středočeského, která se dotkne i úseku zatáček nad Horní Krupou. Přibude zde stoupací jízdní pruh pro pomalá vozidla a rozšíření vozovky si vyžádalo přemístění jednoho z hrobových pomníků prusko-rakouské války 1866 zhruba o 10 metrů.

„Podle původního nápisu na pomníku by měli být v tomto hrobu pochováni rakouský polní myslivec a husar z pluku Liechtenstein,“ okomentoval nález hrobu dvou vojáků archeolog a speleoantropolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Petr Jenč. Už loni v listopadu proběhla demontáž pomníku a jeho ohrazení. V březnu následoval archeologický výzkum zaměřený na nalezení a záchranu kosterních pozůstatků v prostoru válečného hrobu a také podrobný průzkum širšího okolí detekční technikou za účelem záchrany kovových artefaktů. „Při silnici mezi Kuřívody a dnešní Horní Krupou se nachází třináct hrobových pomníků rakouských vojáků, jež padli 26. června 1866 v bitvě u Kuřívod,“ dodal Jenč.

Křišťálová harmonie.
Severočeští skláři stvořili křišťálovou oázu klidu v šanghajském hotelu

Výzkum odkryl velmi dobře dochované kostry dvou jedinců, uložených do jedné hrobové jámy. Její větší část se nacházela mimo ohrazení pomníku, v těsné blízkosti silničního příkopu. „První mrtvý byl pohřben na zádech s levou rukou na hrudi a pravou podél těla. Poškození lebky připouští možné sečné zranění. V oblasti hrudníku jsme nalezli kostěné knoflíky. Druhý ležel na břiše s rukama zkříženýma za zády. U obou zemřelých byl nalezen zatím neurčený kovový předmět,“ přiblížil nález archeologický terénní specialista a vedoucí historického oddělení Vlastivědného muzea a galerie Vojtěch Novák.

Archeologové předběžně počítají s opětovným uložením ostatků pod přemístěný pomník. V následujících měsících čeká nálezy laboratorní ošetření. Kosterní pozůstatky budou podrobeny antropologické analýze, v ideálním případě též analýze DNA.

„Rádi bychom měli antropologickou analýzu zpracovanou do konce roku. Po dokončení stavebních prací bude pomník znovu sestaven a my počítáme s uložením ostatků do obnoveného hrobu. K tomu by mohlo dojít v průběhu roku příštího, možná na jaře,“ popsal plány Jenč. Antropologická analýza dokáže odpovědět nejen na otázky týkající se pohlaví a věku zemřelých, ale také o jejich fyzickém stavu. „Kostry jsou dochovány velmi dobře, což umožňuje odhalit případné patologie pozorovatelné právě na kostech. Rozpoznat lze prodělaná zranění kostí, popřípadě některá pokročilá onemocnění,“ upřesnil českolipský archeolog.

V loňském roce vyhrála textilní dekorativní panenka Nanynka od Věry Najbrtové z Nového Boru.
Českolipský výrobek. Regionální tvůrci se budou ucházet o ocenění jejich práce

Současná druhá etapa rekonstrukce komunikace je nyní v plném proudu. Silnice je uzavřena od 21. března. „Pokud vše dobře půjde a podaří se před příští zimou položit asfaltové povrchy, skončí v závěru listopadu tohoto roku,“ informoval statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták. Definitivní cena stavby, která měla činit 64,6 milionu korun, doposud není kvůli inflaci a vzrůstajících cen nákladů pevně stanovena.

„Už nyní ale máme přislíbenou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jejíž celková výše by měla představovat 81,4 milionu korun,“ doplnil krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.