„Na toho, kdo využije možnost se s prací archeologů seznámit, čeká řada překvapivých informací,“ řekla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Holanské rybníky jsou soustava 23 vodních děl, které vznikly v pozdním středověku a raném novověku. Oblast mezi městysem Holany a obcí Stvolínky přináší jedinečnou možnost seznámit se s archeologicky zajímavými místy z období loveckého i zemědělského pravěku či se středověkými panskými sídly na pískovcích, jakými byly tvrz Rybnov, hrad u Hostíkovic nebo Milčany.

Exkurze se uskuteční 4. a 18. července a 8. a 22. srpna.