Architekt Miroslav Pavljuk ve volném čase nakreslil možnost využití zanedbaného prostoru. Navrhuje zde vystavět parkovací dům pro 122 aut a zároveň přeměnit současné parkoviště na klidovou zónu s vodním prvkem v historickém centru města.

Město Česká Lípa nechalo v minulosti na proluce vystavět posezení a vysázet zeleň, ale samotní zástupci města o tom mluví jako o provizorním řešení.

Letitá proluka

„Výstavbou parkovacího domu by se vyplnila letitá a nevzhledná proluka přímo v centru města a současně by se vyřešilo zabezpečené parkování pro rezidenty, to znamená pro obyvatele a firmy sídlící v centru města. Architektura objektu vytváří atraktivní zaoblené nároží a je upomínkou na tvarosloví původního zde stojícího domu," popisuje svůj návrh Miroslav Pavljuk.

Přízemí budovy by mělo sloužit jako krátkodobé parkoviště s kapacitou 22 míst včetně míst pro vozíčkáře. Ostatní tři patra a suterén by pak byly vyhrazeny pro zabezpečené parkování stovky automobilů. Ty by se do jednotlivých pater dostávaly nákladním výtahem.

Návrh umístil Pavljuk mimo jiné do prostoru, kudy v dávné minulosti probíhalo opevnění města.

„Vzhledem k nutnosti archeologického průzkumu v hradebním příkopu je pro soukromého investora tento pozemek nevýhodný," dodává Pavljuk, jehož návrhy zdarma vystavuje galerie v prvním patře českolipského kulturního domu Crystal až do konce září letošního roku.

Návrh Jeřábkova náměstí od Miroslava Pavljuka. Zdroj: M. Pavljuk