Radnice vybrala architekta, který vypracuje studii opravy Jiráskova divadla. Ze tří oslovených architektů vybrali radní ing. arch. Antonína Odvárku z Brna.

„Nabídl nejnižší cenu za zpracování ověřovací studie, která obsáhne průvodní zprávu o zhodnocení stávajícího stavu, návrhu opatření a úprav, návrh dispozičního řešení, pohledy a orientační odhad budoucích investičních nákladů,“ uvedla tisková mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová. Město za studii zaplatí ze svého rozpočtu 390 tisíc korun. Studie bude hotová v dubnu.

Českolipští zastupitelé jednali v říjnu loňského roku jak o možnosti postavit divadlo nové, tak i o variantě opravy Jiráskova divadla. Budou tedy porovnávat obě varianty.

Stavba nového divadla na Jeřábkově náměstí ztroskotala na nedostatku financí. Starostka Hana Moudrá připomněla, že stavba na Jeřábkově náměstí může být provedená ve spolupráci s dalším investorem tak, že bude zčásti komerční. „Necháváme zpracovat studie obou možností, nikoliv projekty. Zastupitelé rozhodnou, zda zrekonstruují Jiráskovo divadlo za sto milionů nebo společně s investorem postaví nové divadlo také za sto milionů,“ shrnula.

Co zatím stálo nové divadlo?

V internetové diskusi na www.ceskolipsky.denik.cz se stále opakuje otázka, co už stála příprava nového divadla. Bylo to celkem třicet tři milionů, z toho sedmnáct šlo z rozpočtu města a deset milionů ze státní dotace.

Podívejme se na částky konkrétně: sedm milionů stálo vykoupení a zabezpečení objektu Tilie, třináct mil. statické zajištění sousedních objektů (bývalý hostinec Sklípek), z toho deset mil. zaplatil stát. Architektonická soutěž přišla město na dva miliony korun, zpracování projektové dokumentace firmou Morris pak na dalších pět milionů korun. Za odstoupení od smlouvy s firmou Metrostav zaplatilo město šest milionů.

Právě na tuto skutečnost reagoval zastupitel Jaromír Štrumfa: „V objektu na Jeřábkově náměstí jsme už utopili tolik, že pro další investice nezvednu ruku. Mělo by se opravit Jiráskovo divadlo,“ komentoval.

Místostarosta Jan Stejskal byl pověřený zastupitelstvem, aby jednal s investory, kteří by se podíleli na stavbě nového multifunkčního objektu. Zastupitelé pak rozhodnou, kterou variantu zvolí.