Každý Českolipan se občas zabývá otázkou, kam by mělo jeho město směřovat. V hlavě si představuje, co by udělal s volnou plochou, nevzhlednou prolukou, případně s nevyužívanou ruinou. Nikoho tedy nemůže překvapit, že takto smýšlejí i profesionální architekti. Jeden z nich, Miroslav Pavljuk, si ve volném čase kreslí projekty různých staveb a urbanistických řešení a od včerejška většinu svých prací ve spolupráci se spolkem Českolipané vystavuje v galerii Kulturního domu Crystal. Výstava je pojmenována jednoduše: „Česká Lípa očima architekta".

"Je to můj koníček," říká architekt Miroslav Pavljuk. Spektrum návrhů, které v rámci výstavy prezentuje, je velmi pestré. Přemýšlel nad řešením českolipského venkovního koupaliště, rekonstrukcí pivovaru, rekultivací Škroupova a Jeřábkova náměstí nebo nad řešením divadla, které by důstojně odpovídalo suverénnímu městu, jakým Česká Lípa bezesporu je.

V Českolipském deníku vám postupně představíme všechny Pavljukovy projekty, které můžete na výstavě vidět. Začněme posledně zmiňovaným, tedy divadlem.

Divadlo

Volný rohový pozemek vedle Crystalu, který vznikl před na počátku osmdesátých let demolicí části Sokolské ulice, by podle Pavljuka mohl dobře posloužit pro nový kulturní stánek obyvatel České Lípy a dalších desítek tisíc z jejího okolí. Projekt počítá s jevištěm, hledištěm i technickým zázemím profesionálních parametrů a kapacita divadla by měla být 380 míst na hlavní scéně. V návrhu je obsažena i menší scéna vedlejší, experimentální.

„Česká Lípa jako kulturní centrum se spádovou oblastí 120 tisíc obyvatel potřebuje moderní důstojnou a plně funkční divadelní budovu. Navržené umístění divadla je velmi vhodné pro takto reprezentativní budovu. Vytipované místo je určeno pro takové využití i územním plánem. V blízkosti jsou zastávky MHD všech linek a kapacitní parkoviště," říká autor projektové studie Miroslav Pavljuk.

V minulosti už Českou Lípou jeden návrh na stavbu divadla prošel. Mělo se vystavět na Jeřábkově náměstí, ale ten projekt z různých důvodů neobstál.

„Město se nakonec rozhodlo původní projekt zrušit. Bylo to stavebně a technicky velmi náročné, je tam nestabilní podloží a i pro město by to bylo v danou chvíli, vzhledem k počínající krizi, finančně neúnosné," říká Eva Markgrafová z městského úřadu v České Lípě.

Hmota Pavljukova projektu divadla by výrazně zasáhla do vzhledu centrální části města, projekt ovšem dodržuje historickou stavební linii a výškově nepřesahuje okolní zástavbu. Moderní pojetí stavby je sice zcela v kontrastu s historickými domy směrem ke středu města, ale příklady ze světa již prokázaly, že spojení starého a nového může výborně fungovat. Zároveň by stavba navazovala na vedle stojící, relativně mladý a moderně ztvárněný kulturní dům architekta Jiřího Suchomela.

„Hodně jsem se nechal inspirovat v Plzni, kde bylo před dvěma lety otevřeno nejmodernější divadlo ve střední Evropě," říká Miroslav Pavljuk a dodává, že kontaktoval i firmy, které zmíněné plzneňské divadlo vybavovaly technikou, a nechal si zpracovat předběžnou nabídku. Celkový rozpočet včetně stavebních prací mu následně vyšel na zhruba 150 milionů korun.

„Nová budova postavená přesně dle požadavků divadelního provozu zajistí dostatečnou velikost jeviště, dokonalou viditelnost, akustiku i bezkolizní divadelní provoz. Poskytne možnost instalace nejmodernější divadelní technologie. Umožní provozování všech žánrů od činohry přes operu, balet až třeba k muzikálu. Přinese atraktivní scénografii, možnost rychlé proměny až tří scén s točnou a vertikálním členěním jeviště," popisuje návrh Pavljuk s tím, že výstavba takzvaně "na zelené louce" by nepřinesla nutnost přerušit na zhruba dva roky provoz Jiráskova divadla nebo Kulturního domu Crystal.

Betonová stavba by disponovala bohatým prosklením a na její fasádě by bylo plno zajímavých prvků, včetně z dálky viditelné viditelné LED stěny.

„Svojí velkou prosklenou plochou ve dvoupatrovém foyer by byl večer zářícím majákem lákajícím k návštěvě," říká Pavljuk.

Potřebujeme divadlo?

Pořádné divadlo České Lípě dlouhodobě chybí. Scéna Jiráskova divadla neposkytuje domácím ani hostujícím souborům důstojné zázemí a pro diváka je akusticky nepříliš dobře vyřešená přestavba z tělocvičny, v kombinaci s nízkým sklonem hlediště překážkou k bezproblémové návštěvě divadla.

„Pro náš Divadelní klub Jirásek by to bylo velmi krásné mít nový odpovídající prostor. Líbí se nám, že se pan architekt nechal inspirovat právě v Plzni, kde je divadlo opravdu nádherné," říká Dita Krčmářová z DK Jirásek.

Vernisáž

Na vernisáž výstavy projektů architekta Pavljuka přišla 16. června do KD Crystal více než stovka lidí.

Akci zahájilo krátké hudební vystoupení a projevy představitelů pořádajícího spolku Českolipané a samotného architekta Miroslava Pavljuka.

„Své návrhy, s výjimkou přestavby českolipského pivovaru, který už našel svého investora, tímto zdarma věnuji městu Česká Lípa," podotkl při svém projevu Miroslav Pavljuk, který je podle svých slov co nejdříve oficiálně podá na podatelně městského úřadu.

Samotní návštěvníci mohli prostřednictvím barevných bonbonů, vhazovaných do nádob u jednotlivých tabulí, vyjádřit svůj názor na přednesené projekty a podle převahy zelené barvy se dalo soudit, že lidem se Pavljukovy nápady líbí a hlavně se mu povedlo v lidech rozdmýchat diskuzi. Už cestou z vernisáže jsem potkával hloučky lidí, kteří u proluky v Sokolské a na Jeřábkově náměstí debatovali o vystavených projektech.