„Liberecký kraj přispívá na obnovy památek na základě jejich historické hodnoty. Jsou to památky ve vlastnictví obcí a měst, ale i soukromých osob a církví. Kritériem pro rozhodnutí o podpoře je hodnota objektu z historického hlediska,“ řekla radní pro kulturu a památkovou péči Květa Vinklátová.

Historie farnosti sahá do druhé poloviny 14. století a zanikla zřejmě v důsledku husitských válek. V roce 1727 byla dostavěna nová dřevěná fara a v Bořejově sloužil samostatný farář. Ve 2. polovině 20. století začali farnost spravovat kněží z okolí.

Kraj nedávno vyčlenil šest milionů korun na podporu dalších památek v regionu. Mezi nimi je například bývalá sušárna chmele v Dubé, zámek ve Stvolínkách, kaple Božího hrobu v Liberci nebo Beranův hostinec v Trávníčku. „Chceme, aby byli tito svědkové historie v dobrém stavu, a to z úcty k mistrovství jejich stavitelů a uchování jejich odkazu,“ dodala Vinklátová.