Rekonstrukce Sportareálu v České Lípě se prodražuje. V současnosti se cena vyšplhala o jednadvacet milionů výše a dosahuje téměř tří set milionů korun.
Podle starostky Hany Moudré je navýšení způsobeno dodatečnými stavebními pracemi, jejichž potřeba vznikla až v průběhu stavby po odkrytí nepřístupných konstrukcí. „Konkrétně se jedná o náhradu původního sendvičového zdiva z bílých cihel vyplněného perlitem a nastavení původní ocelové konstrukce šatnového objektu či vyrovnání úrovně podlah v důsledku rozdílných výšek založení objektu bazénu, šaten a zimního stadiónu,“ upřesnila tisková mluvčí radnice Kateřina Amrichová.
K navýšení ceny ale vedla také změna dispozičního řešení kvůli požadavkům hokejistů. „Hokejisté své požadavky předali pozdě,“ řekla Hana Moudrá.
Problém změny projektu vysvětlil místostarosta Jan Stejskal.

„Důvodem pro změnu je především potřeba šaten pro hokejisty. Ti sice předali své požadavky při přípravě projektu, ale do objektu se všechny nevešly,“ vysvětluje místostarosta Jan Stejskal. Kvůli hygienickým požadavkům potřebují nové šatny více prostoru, musí v nich být hygienické zázemí, odvětrání a sušárny.
„Nakonec jsme se rozhodli, že šatny domácích mužstev budou v přístavku. Původně měl být jednopatrový, ale to by stavbu ještě více prodražilo, a tak projektant zůstal u přízemního objektu,“ dodal Jan Stejskal. Cena za rekonstrukci Sportareálu je nyní cca 299 milionů včetně DPH. Město má deponovaných 53 milionů a získalo dvě státní dotace v celkové výši 30 milionů. Zbývající finanční prostředky hodlá získat úvěrem u některého z bankovních ústavů.
Radní se rozhodli, že zadají výběrové řízení na poskytovatele úvěru externí firmy, a to M-Finance s.r.o., Želivec, které zaplatí 169 tisíc korun. „Ani s dvacetimilionovým navýšením nepřekračuje konečná suma maximální stanovenou částku určenou na rekonstrukci Sportareálu,“ dodala Hana Moudrá. Navýšení pokryjí z rezervy rozpočtu, která byla vytvořena proto, že nebylo zřejmé, zda nebudou nutné další práce.

Další zprávy z regionu najdete zde