Sdružení Arnika vydalo v listopadu zprávu o největších znečišťovatelích životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky za rok 2006.
V Libereckém kraji došlo ke zhoršení v celkové bilanci potenciálně rakovinotvorných látek. „Oproti roku 2005 narostlo v roce 2006 v součtu jejich množství o čtyři tuny v emisích do životního prostředí a o desítky tun v odpadech a odpadních vodách,“ uvedla ve zprávě Arnika. Nejvíce z podniků v celém kraji přispívá svými emisemi ke vzniku kyselých dešťů Teplárna Liberec. V závěsu za ní jsou podniky Brandl v Jablonci nad Nisou a Jablonex v Příchovcích. Dobrou zprávou ale je, že Teplárna Liberec emise za minulý rok oproti roku 2005 snížila.
V českolipském okresu se mezi znečišťovatele dostal podnik Preciosa. Její Huť Anna v Dolním Prysku vypustila do ovzduší 268 kg olova. Kvůli tomu se umístila na třetím místě v tabulce nejvíce rakovinotvorných či potencionálně rakovinotvorných látek, které podniky v kraji vypustily. Jak ale upozorňuje Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika, toto množství není nad limitem, který je stanoven zákonem. „Podniky, které se do seznamu znečišťovatelů dostávají, překročily takzvané ohlašovací prahy.“ Pro srovnání můžeme uvést, že největším znečišťovatelem v České republice je Beza z Valašského Meziříčí, která do ovzduší vypustila téměř 54 tun škodlivých látek.
Podnik Autobaterie z České Lípy s přehledem vede tabulku firem, které vypustily anebo předaly v odpadech nejvíce rakovinotvorných či pravděpodobně rakovinotvorných látek. To ovšem ještě neznamená, že by podnik nutně zatěžoval životní prostředí. Oldřich Pleštil z Autobaterií sdělil, že u nás existuje propracovaný systém bezplatného zpětného odběru. Dokonce když lidé přinesou zpět použitou autobaterii, dostávají za ni zaplaceno nebo dostanou slevu na nákup nové. „Sleva může dělat až několik set korun v případě koupě baterie do kamionů,“ uvedl Oldřich Pleštil. Dále upozornil na to, že již nepoužitelné baterie nejsou odpadem, ale považují se za „použité výrobky“. Ty se potom vozí do Kovohutí Příbram, teprve tam se stávají odpadem.
„Sto procent olova z autobaterií je recyklováno,“ sdělil nám Miroslav Jarolímek z Kovohutí. „To provádíme na šachtové peci – první ekologické peci na recyklaci olověných baterií v republice.“ Ta funguje od roku 1997. Rovněž kyselina obsažená v bateriích je ekologicky zlikvidována nebo znovu využita.
„Českolipský okres je jeden z nejlepších, co se týká vypouštění škodlivých látek,“ uvedl Jindřich Petrlík z Arniky, která se svojí kampaní Budoucnost bez jedů snaží prosazovat důsledné naplnění Stockholmské úmluvy a omezení úniků tzv. perzistentních organických látek a zároveň o zachování volného přístupu k informacím o toxických látkách. Díky tomu by se v konečné fázi měla snižovat přítomnost škodlivých látek v životním prostředí.

Další zprávy z regionu najdete zde