Provozovatel obecní restaurace se rozhodl, že s provozováním hostinské činnosti končí. Na tom by nebylo v době, kdy se mnohým soukromým podnikatelům nedaří, nic zvláštního.

Ovšem až do chvíle, než si tento hostinský začne diktovat, za jakých podmínek může obec pronajmout restauraci dalšímu nájemníkovi a přesně to se stalo v Holanech na Českolipsku. Zde si neúspěšný hostinský nadiktoval, že mu nový nájemník musí zaplatit 150 tisíc korun za opotřebované vybavení kuchyně.

Zastupitelé se tomuto diktátu nebránili a do záměru restauraci pronajmout podmínku začlenili. Už tento postup je sám o sobě protizákonný. Obec totiž nemůže podmínit pronájem restaurace tím, že si nový nájemník odkoupí od třetí osoby její zařízení.

Ani to však není vše. Bývalým hostinským, který od nového nájemníka odstupné požaduje, není totiž nikdo jiný, než jeden z holanských obecních zastupitelů Beno Jindra.

Ten nejen že podmínku sám navrhl, ale také pro její přijetí hlasoval, čímž se dostal do střetu zájmů. „Nevěděl jsem, že se dopouštím něčeho nezákonného,“ sdělil Deníku Beno Jindra s tím, že pokud to je skutečně nezákonné, tak na podmínce odkoupení opotřebovaných kuchyňských spotřebičů trvat nebude.

O tom, že se podmíněním odkoupit od jednoho ze zastupitelů vybavení kuchyně dopouštějí něčeho nezákonného, nevědělo asi ani dalších šest z devíti zastupitelů, kteří Jindrův návrh podpořili.

Starosta obce Josef Novák, v jehož kompetenci je novou nájemní smlouvu podepsat, si není žádného prohřešku proti zákonu vědom ani dosud. „A proč ne? Nevím, proč do toho šťouráte,“ odpověděl starosta na dotaz, zda mu připadá v pořádku, že zastupitelé podmiňují pronájem restaurace tím, že si nový nájemce musí odkoupit věci v hodnotě 150 tisíc od jednoho z obecních zastupitelů.

Nemyslí si podle svých slov dokonce ani to, že by se zastupitel a bývalý nájemce svým hlasováním dopustil střetu zájmů.