Kultura v Novém Boru stojí radnici miliony ročně. Zastupitelé si toho jsou vědomi, a tak zvažují, zda by nebylo přínosnější změnit formu současné Kultury s. r. o. „Rada města se Kulturou zabývala. Změna ze společnosti s ručením omezeným například na příspěvkovou organizaci je jednou z možností, ale rozhodnutí nepadlo,“ sdělil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Radní podle něj budou řešit například pracovně právní vztahy ve společnosti Kultura, kterou zřídilo samo město na konci roku 2005. Problémy odhalil loňský audit hospodaření, který zjistil řadu nesrovnalostí. Podle starosty šlo o závažné nedostatky, a tak účetnictví společnosti vede už někdo jiný.

„Nyní probíhá audit znovu, kromě jiného kontroluje, zda byly nedostatky odstraněné. Až budeme znát výsledky, budeme se kulturou ve městě znovu zabývat,“ řekl starosta.

Jak informoval Viktor Novotný, finanční výbor už také jednal o této společnosti a nedoporučil ani přeměnu ani likvidaci Kultury Nový Bor. „Město může i v současnosti kontrolovat, co za poskytnuté dotace dostává,“ přidal se Otakar Válek.

Zastupitelům se nabízí několik možností. Kulturní služby může zajišťovat jak společnost s ručením omezeným (jejím cílem je ale vytvářet zisk), příspěvková organizace, veřejně prospěšná společnost anebo přímo organizační složka města. Je ale otázkou, jak by pouhá změna organizační struktury zlepšila kontrolu města.

Navíc v Novém Boru vloni investovali do digitalizace kina, která stála přes tři miliony korun. Díky tomu také omezili počet akcí pořádaných tradičně na náměstí. Díky napjatému rozpočtu města padl také z úst Stanislava Valdmana názor, že by město mohlo pronajmout kino a ponechat si jen divadlo.

Protože většina zastupitelů vnímá současné fungování kultury jako problematické, během tří měsíců se k tomuto tématu vrátí a posoudí návrh na efektivní řešení organizace a fungování kultury v Novém Boru.