Českolipští se inspirovali v Rychnově nad Kněžnou, kde systém, jako jediný v celé republice, provozuje firma AUDISBUS. „Stačí minimálně čtyřicet minut před plánovanou cestou provést objednávku na bezplatné telefonní lince, nahlásit své nacionále a telefonický kontakt, samozřejmě je třeba uvést zastávku, k níž má minibus zajet a cílovou zastávku,“ popisuje princip Luděk Bárta ze společnosti AUDISBUS z Rychnova nad Kněžnou.

A pozor, minibus vyjede, i kdyby si jej objednal pouze jediný člověk. „Minimální počet cestujících není stanoven. V drtivé většině případů se stává, že přepravujeme pouze jednoho či dva cestující,“ potvrzuje Luděk Bárta.

Ten ale vzápětí upozorňuje, že zmíněný způsob dopravy nelze srovnávat s taxislužbou. Jediným společným rysem je nutná telefonická objednávka. Jinak je pevně daný jízdní řád i trasa. Do autobusu na zavolání lze nastoupit a vystoupit jen na zastávkách MHD, a to v čase vyznačeném v jízdním řádu.

„Je to vlastně nadstandardní služba v městské hromadné dopravě osob,“ doplňuje Luděk Bárta s tím, že minibusy na zavolání vyjíždějí ve všední den dopoledne a večer, kdy je málo cestujících, popřípadě nahrazují MHD o víkendu a o svátcích.

Aby taková doprava měla smysl, musí být frekventovaná. „Minibusy je třeba vytížit tak, aby jejich provoz nebyl zásahem do rozpočtu. Nabídka naší činnosti proto zahrnuje široké spektrum. Doplnili jsme ji o rozvoz a svoz lidí do a ze zaměstnání, dětí do škol a zájmových kroužků. Převážíme také za asistenčního doprovodu handicapované cestující. Rozvážíme ale také třeba i poštovní zásilky,“ vypočítává Luděk Bárta.

Funkčnost systému se odráží v ceně jízdného. To je konkrétně v Rychnově nad Kněžnou navýšeno o pouhé čtyři koruny k ceně platné ve spojích místní MHD. „Tímto způsobem bychom chtěli zajistit dopravu pro lidi, kteří mají ztíženou možnost cestovat. Jedná se například o postižené občany, nemocné, v jiných naléhavých situacích nebo pro občany, kteří bydlí v našich přidružených obcích,“ říká starostka České Lípy Hana Moudrá.

V současné době se již zpracovává projekt studie centrálního dispečinku pro Českou Lípu. „Z ní vyplyne, za jakých podmínek bychom mohli tuto službu nabídnout veřejnosti a samozřejmě také její finanční nákladnost,“ komentuje Hana Moudrá s tím, že záleží na zastupitelstvu města, zda projekt v rámci schvalování rozpočtu na příští rok podpoří. Pokud ano, autobusy na zavolání by mohly svážet Českolipany během příštího roku.