Na výherní hrací automaty si chtějí posvítit v Novém Boru. Proto nyní úředníci z městského úřadu zpracovávají návrh nové obecně závazné vyhlášky. V návrhu jsou vymezena veřejně přístupná místa, na kterých se nesmějí provozovat výherní hrací přístroje (VHP). Současně vzniká i mapka s vyznačenými ulicemi, v nichž by hrací automaty být neměly.
„Zákon o obcích umožňuje městu, aby upravilo obecně závaznou vyhláškou, kde VHP být mohou a kde naopak instalované být nesmějí,“ připomíná místostarosta Jindřich Mareš. „Hracích automatů je ve městě mnoho. Jde o to, aby byl jejich počet regulovaný a aby nenarušovaly veřejný pořádek,“ zdůvodňuje svůj záměr Jindřich Mareš a současně dodává, že v Novém Boru nehodlá zrušit všechny hrací automaty. Zpracovatelům vyhlášky předložil návrh dvaašedesáti ulic ve městě, v nichž by ve veřejně přístupných místech (restaurace, bary, obchody atd.) hrací automaty být neměly.
V současné době se k návrhu obecně závazné vyhlášky vyjadřují vedoucí odborů městského úřadu a jednotlivé výbory. Zastupitelé návrh vyhlášky posoudí po prázdninách. Jejich rozhodování nebude snadné. V loňském roce totiž činily v příjmové straně rozpočtu města Nový Bor správní poplatky z VHP půl druhého milionu korun, místní poplatky za provoz dalšího půl druhého milionu a podíl na výtěžku z příjmů VHP 700 tisíc korun. Jestliže zastupitelé zakáží provozování VHP v navržených ulicích, pak město v příštím roce přijde zhruba o 3,75 milionu. Výtěžek z hracích automatů je stoprocentně využívaným zdrojem pro granty a v rozpočtu se počítá také s ostatními příjmy z hracích automatů. Podle předpisů se povolení na provozování VHP vydává maximálně na dobu jednoho roku.⋌