Zastupitelé rozhodli o rozdělení více než milionu korun, které město získalo z výtěžku z výherních hracích přístrojů.
„Rozdělování výtěžku z výherních hracích přístrojů probíhá v České Lípě pravidelně dvakrát do roka,“ připomíná starostka Hana Moudrá. V prvním kole měli zastupitelé k dispozici téměř tři miliony korun, ve druhém milion.
„Cílem této podpory se již tradičně stávají oblasti, na které je nezbytné stále přispívat. Jedna se zpravidla o sociální podporu a také finanční výpomoc v oblasti životního prostředí, školství, kultury a sportu,“ doplňuje starostka.
Největší částku pro letošní rok získala základní škola ve Školní ulici, která využije schválených 200 tis. Kč na kamerové zabezpečení areálu rekonstruovaného školního hřiště. Druhou nejvyšší částku, 114,5 tis. Kč, získal dále Basketbalový klub Česká Lípa, který působí při základní škole na Slovance. Ten si pomocí získaných prostředků bude moci zakoupit světelné tabule.
Dalších 107 tis. půjde na revitalizaci zařízení pro mobilní systém rozpoznávání státních poznávacích značek. Zařízení prostřednictvím městské policie využívá policie státní pro odhalování neregistrovaných SPZ a odcizených automobilů. Zastupitelé nezapomněli ani na postižené děti v České Lípě, Základní škole a Praktické škole v České Lípě byla přiřčena částka 100 tis. na nákup kompenzačních pomůcek, a to například polohovacích vaků, klínů nebo zvedáku s kolejnicí. Stejná částka byla dále určena organizaci Sport Česká Lípa na nákup tatamů a plaveckých pomůcek.
Další podpora plyne Farní charitě Česká Lípa na zařízení a vybavení chráněné dílny ve výši 66 tis.. Českolipský dětský sbor dostane 66 tis. na nákup židlí, skříněk na noty nebo stolu zkušebny a také Základní a mateřská škola Jižní na poskytování sportovních potřeb. Podpora ve výši 58 tis. putuje místnímu Vlastivědné muzeu a galerie na dokončení expozice Svět moří a oceánů.
V neposlední řadě byly z prostředků podpořeny organizace jako sportovní klub TJ Lokomotiva, Český rybářský svaz nebo další základní či střední školy v Č. Lípě.

Další zprávy z regionu najdete zde