Pomoci lidem s hledáním zaměstnání, ale i s řešením různých krizových situací, má nový projekt denního stacionáře Domu humanity v České Lípě. Projekt financovaný Evropskou unií má motivovat především ty, kteří práci nemohou nalézt delší dobu.
„Hlavním cílem je snížit izolaci občanů v obtížné žvotní situaci, pomoci začlenit zpět do splečnosti a na trh práce lidi bez domova a právě dlouhodobě nezaměstnané,“ vysvětluje Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města Česká Lípa. Poradenství může využívat široká veřejnost, nejen klienti azylového domu.
Některým chybí motivace
Samotné poradenství probíhá buď individuálně nebo v podobě skupinových konzultací. Odborníci klientům pomáhají s komunikací či se základními administrativními úkony jako je sepsání životopisu nebo žádosti. „Zájemci se v rámci projektu učí jak jednat na úřadech a s případnými zaměstnavateli,“ dodává mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová. Projekt poběží v Domě humanity až do března příštího roku.
Podle odborníků z Úřadu práce je nejtěžší zapojit do pracovního procesu právě ty, kteří zaměstnání hledají delší dobu. „Bohužel dlouhodobá nezaměstnanost často vede k tomu, že si člověk zvykne a vypadne z pravidelného životního rytmu,“ podotýká mluvčí českolipského úřadu práce Irena Jelínková. Jak dále uvedla takovým lidem často schází motivace a úsilí si práci najít a přizpůsobit se požadavkům na trhu práce.

Další zprávy z českolipského regionu