„Posílala jsem rodičům, kteří žijí v cizině, drobné věci z jejich bývalé domácnosti. Protože se jednalo o předměty, u nichž hrozilo, že by se mohly rozbít, označila jsem zásilku jako křehkou,“ popsala Hana Kolmanová.

V souvislosti s tím podotkla, že poštovní úřednice ji upozornila, že takovou službu Česká pošta nenabízí, ale zabránit v označení zásilky jí nemůže.

„Už se nedivím, proč nic takového nenabízí. Za dva dny jsem si pro balík přišla, vrátili mi ho v poloviční velikosti a se slovy, že oni za nic nemohou, že ho zničila služba na letišti. Ale nikdo mi neukázal žádný protokol, přišla jsem o peníze za jeho doručení a rodiče o věci, k nimž měli citový vztah,“ popsala Hana Kolmanová.

Měli sepsat zápis

„Rozhodně se měl sepsat zápis o poškození poštovní zásilky a úřednice měla odesílatelku vyzvat, aby vyčíslila škodu. Spis měla pošta odeslat oddělení mezinárodní reklamace a náhrady, které mělo případ posoudit a případně vyplatit náhradu škody a vrátit cenu služby,“ reagovala mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Nad službami, které pošta poskytuje, se pozastavila i Alena Sazamová z České Lípy. Ta pro změnu netrpělivě vyhlížela poštovní dodávku a těšila se na balík s objednaným zbožím. Místo něj dostala do schránky oznámení, aby si zásilku vyzvedla buď sama v budově České pošty, nebo si telefonicky domluvila její dovoz domů.

Dostala jen výzvu

„Ani se mi ho nepokusili doručit. Pamatuji se, že oznámení se dávalo do schránek až v případě, že poštovní doručovatelé nezastihli lidi doma,“ podivuje se Alena Sezamová. „Přitom adresát platil poštovné a já pro změnu doručení peněz pro něj. To znamená, že zaplatím za služby pošty a ještě mám utrácet za telefon,“ ptá se Alena Sazamová.

Podle Marty Selicharové je povinností pošty pokusit se jednou denně o doručení standardní poštovní zásilky. „Pokud ale odesílatel zvolil službu zásilkový balík, pošta doručí adresátovi výzvu, aby si jej převzal na ukládací poště. Zásilka se tedy v tomto případě nedoručuje,“ vysvětlila Marta Selicharová.

Přístup je odlišný

Alenu Sazamovou ale zarazilo, že pracovnice České pošty nevydaly balík jejímu manželovi: „Občanský průkaz jim nestačil, chtěli můj ověřený podpis. Paradoxně by jej ale klidně vydali třeba sousedce, pokud by mi zásilku přivezli domů.“

To, že je přístup při vydávání odlišný, Marta Selicharová potvrdila. „Uloženou poštovní zásilku si smí vyzvednout pouze adresát, nebo jeho zmocněnec s ověřenou plnou mocí. Při dodání na uvedenou adresu, předloží její příjemce osobní průkaz. Ověřenou plnou moc vyžadujeme jen v případě, že se jedná o zásilku do vlastních rukou adresáta.“