Řeč je o Franzi Josefu Zenkerovi, muži s unikátním životním příběhem, jehož kořeny začínají na Českolipsku. Právě tady, ve Valteřicích u Žandova, se Zenker 10. února roku 1785 narodil. Přesně dnes od té chvíle uplyne rovných 230 let.

Zenker, který navštěvoval školu v Horní Polici, měl štěstí v tom, že jeho strýc Andreas, taktéž rodák z Valteřic, se už mezitím coby obchodní zástupce kamenickošenovské firmy Zahn dokázal prosadit v Rusku a dokonce tu založil bankovní dům. Jako svého pokračovatele si vybral právě synovce Franze Josefa.

Ten byl neméně úspěšný a rodinné bohatství znásobil. Navíc nikdy „neskrblil" a historie si ho dnes pamatuje jako velkého mecenáše. Přispěl ke vzniku mnoha kulturních památek v Moskvě (například velký oltářní obraz, který nechal namalovat pro katolický chrám Nanebevzetí Panny Marie), za což se mu dostalo ocenění čestný občan města Moskvy.

Z Moskvy se také rozhodl, že ve Valteřicích nechá postavit školu s tím, že bude financovat jak výstavbu, tak školní vybavení pomůckami i platy učitelů, pro které založil zvláštní fond. Stavba byla dokončena v roce 1838, šlo o školu, která svým vybavením neměla široko daleko obdoby.

Za svoji šlechetnou činnost byl Zenker v roce 1850 oceněn významným řádem Franze Josefa I.