Celou zimu procházeli zástupci firmy Envikon, ČEZ Distribuce i dotčených obcí trasu, kudy by mělo již brzy vést vysoké elektrické napětí z České Lípy do Šluknovského výběžku. V neděli firma, která novou podobu dlouho připravovaného projektu zpracovala, plány představila široké veřejnosti ve Svoru. A začala bouřlivá debata. Proti některým trasám zástupci Novoborska protestují již přes 16 let.

Trasa, kudy na stožárech vedení povede, je cca 33 kilometrů dlouhá a míří od České Lípy přes Nový Bor, Svor až k Varnsdorfu.

„Sešli jsme se zde naposledy před dvěma lety. V rámci aktualizace politiky územního rozvoje České republiky se záměr firmy ČEZ opět dostal na pořad dne. Vláda aktualizaci schválila a projekt podpořila. Obec Svor razí pořád stejný názor. Nebráníme tomu, aby byl Šluknovský výběžek lépe zásobován elektrickou energii, ale pokud nás tento záměr zasáhne, chceme, aby byly minimalizovány dopady jak na životní prostředí, na krajinný ráz a na život obyvatel v naší obci," uvedla na začátek jednání starostka Svoru Kateřina Jonáková.

Nové možnosti a trasy představila zhruba stovce lidí za firmu Envikon Květoslava Konečná, která se zabývá zpracováním studií a posudků, dokumentací EIA a osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.

Změny a kabel v zemi

„Vyhovělo se Svoru, aby vedení nešlo skrz obec a nová varianta byla co nejdál od středu obce. Celá trasa vede z České Lípy k Horní Libchavě směrem ke Skalici. Přes tato města a obce povedeme kabely tam, kde jsou i nyní," popsala Květa Konečná.

S výstavbou nových stožárů však projekt počítá kolem Nového Boru. „Průchod Novým Borem je ve třech variantách. Z Nového Boru vede vysoké napětí do Svoru podélně silnice a podélně s cyklostezkou, kde jsou také dvě varianty tras. Hlavní slovo bude na projektantovi. Ze Svoru na Novou Huť povede kabel, který bude vložen do země a trasa bude 5,1 kilometrů dlouhá. Bude se jednat o první projekt, kdy bude kabel vložen v přírodě do země," dodala Konečná.

Po prezentaci návrhů trasy se ihned zvedla dávka nevole. První dotaz byl směřován na to jak moc uškodí celý projekt přírodě, jak nyní bude vypadat výhled například z hory Klíč. Na tyto dotazy odpovídali především zástupci CHKO Lužické Hory a Lesů ČR. I po dlouhém jednání se občané shodli, že bez negativních dopadů to nepůjde. „My se určitě jen tak nedáme, máme v Novém Boru dům, kolem kterého by mělo vysoké vedení vést a to nedopustím, to ten barák můžu rovnou zapálit. Kvůli obřím stožárům ztratí svou hodnotu," rozčilovala se jedna z diskutujících.

Na setkání nechyběl senátor pro Českolipsko Jiří Vosecký, který se proti výstavbě vysokého napětí angažuje už 18 let. „Firma musí brát ohledy na různá spektra pohledu, stožáry nesmí ohrozit obyvatele, ani přírodu," shrnul Vosecký.

K další diskuzi a představení projektu dojde tuto středu od 16:00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře radnice v Novém Boru.