Za dodržení stanovených pravidel mají zdarma k dispozici společenskou místnost s televizí, toaletou i teplým nápojem. Tato aktivita bude lidem bez domova k dispozici během nocí, v rámci kterých klesne teplota pod -10 stupňů Celsia. Do Domu humanity mohou přijít v době mezi 20:00 a 22:00, do 6:30 pak musí zařízení opustit.

Mezi základní pravidla, která je nutné dodržovat, patří:
• dodržet dobu příjmu
• prokázat totožnost
• platí zákaz vnášení nežádoucích předmětů a látek do zařízení, jako jsou alkohol, drogy, zbraně apod.
• zájemce o pobyt v zařízení nesmí být pod vlivem alkoholu ani drog
• je zakázáno vodit do zařízení jakákoliv zvířata