Sběr zahradního bioodpadu zahájí město od dubna. Za nejvhodnější lokalitu, kde vyzkouší separaci tohoto druhu odpadu vybrali odborníci Svárov.
„Třídění bioodpadu zatím potrvá do listopadu a v první řadě by měl přispět k získání důležitých informací z pohledu kvantity i kvality vyprodukovaného bioodpadu,“ uvedla mluvčí úřadu Kateřina Amrichová.
„Bioodpadem je tráva, plevel, seno, sláma, listí, menší větve a zbytky ovoce, pilin, či uschlé květiny. V žádném případě to nejsou ani kuchyňské zbytky potravin, ale ani exkrementy domácích zvířat,“ zdůraznil odpadový hospodář města Lukáš Janků. V bioodpadu by se rovněž neměl objevit papír, sklo, či plasty, neboť se počítá s jeho následnou recyklací na českolipské čističce odpadních vod.
Svoz vytříděného zahradního bioodpadu, který budou občané ukládat do speciálních 120 litrových nádob, bude probíhat jednou týdně. K dispozici je celkem 250 speciálních hnědých popelnic, které budou občanům do konce listopadu zapůjčeny zdarma.
„Jsme jedno z mála měst nejenom v rámci Libereckého kraje, ale zřejmě také v rámci ČR, které se rozhodlo podobný projekt zaměřený na separaci a následnou recyklací bioodpadu zrealizovat,“ podotýká starostka Hana Moudrá.
Jak úspěšný tento projekt bude, záleží podle starostky především na těch, kteří se do něj zapojili. „V každém případě by nejenom nám, ale i dalším městům a obcím, měl pomoci odpovědět na řadu nezbytných dotazů, které s likvidací zahradního odpadu bezprostředně souvisejí.“
V první řadě je to otázka množství vyprodukovaného odpadu. Například kolik takového odpadu vyprodukuje jeden rodinný dům za týden, za měsíc, za celou vegetační sezonu nebo kolik se ho za sledované období vyprodukuje z jedné lokality. „Pilotní projekt vyhodnotíme a bude nás zajímat, zda kleslo množství komunálního odpadu,“ shrnula starostka.