Těžkými, pomalými krůčky vyšel úderem desáté v sobotu dopoledne z fary kostela Narození Panny Marie v Horní Polici stařičký muž. Opíral se o dřevěnou hůlku a na sobě měl bílomodré kněžské roucho. V momentě, kdy se objevil ve dveřích fary, přiskočil k němu jiný muž a chtěl mu pomoci.

„Nechte mě, dojdu sám. A když spadnu, stejně mě nezvednete,“ odehnal ho Josef Stejskal, kněz, který v Horní Polici působí již 58 let a stále je v činné službě. V sobotu se ve zdejším kostele konala děkovná mše u příležitosti jeho devadesátých narozenin. Popřát mu přijelo mnoho lidí, mezi nimi také biskup litoměřické diecéze Jan Baxant nebo starosta Horní Police Lubomír Šulc.

„Pan Stejskal nasbíral za svůj dlouhý život mnoho titulů. Nejlépe ho ale podle mě vystihuje označení otec Josef. Tím totiž opravdu je,“ přemýšlel o oslavenci biskup Jan Baxant.

Do kostela, který byl do posledního místa zaplněný, vešlo krátce po desáté hodině procesí kněží. Ti se poté usadili na židlích u oltáře, biskup seděl na bohatě zdobeném zlatém křesle, Josef Stejskal měl místo po jeho levici. Na kazatelně visela velká zlatá devadesátka a pod ní stála obrovská nádoba s devadesáti růžovými růžemi. Po celou dobu mše vládla v kostele slavnostní, přátelská a laskavá nálada. Na dvě hodiny jako by se zastavil čas.

„Dnes jsem viděl něco, co jsem ještě v životě nespatřil. Devadesát růží pohromadě. Jsou krásné, ale mají trny. A stejně tak je to s kněžským životem,“ řekl při proslovu v kostele Jan Baxant.

V něm se rozpovídal o tom, jaké to je být knězem. Vysvětloval lidem, že kněžství nespočívá jen v celebrování mše svaté nebo oddávání snoubenců. Je to především meditace a práce mimo zdi kostela. K ní by měly patřit například návštěvy nemocných a chudých lidí.

Má otevřenou náruč

„Kněžství ale znamená především mít otevřenou náruč, umět dávat, ale i přijímat. Protože i kněží jsou ti, kteří prosí o pomoc. Jsem rád, že vždy, když přijedu do Horní Police, setkám se tu s velmi přátelskou atmosférou. Je vidět, že otec Josef má do své náruče koho přijmout,“ podotkl dále při své řeči Baxant.

Poté, co věřící přijali od biskupa hostie, krátce promluvil i sám oslavenec, otec Josef.

„Chci vám všem za dnešek poděkovat křesťanským rčením Pánbůh zaplať. Všem Vám zaplať dlouhým životem tady na zemi a jednou také životem v nebi,“ popřál Stejskal všem přítomným.

Hornopolickému knězi blahopřála také paní Maruška, která léta Stejskalovi věrně slouží a pomáhá mu na faře. Podle slov Jana Baxanta by tady bez drobné usměvavé ženy už otec Josef možná dávno nebyl.

Jako poslední oslavenci přišel pogratulovat starosta Horní Police Lubomír Šulc společně s místostarostkou Marií Matysovou. „Chceme vám popřát všechno nejlepší a také vyjádřit vděk za dlouholetou službu tady v našem kostele. Proto jsme vás jmenovali čestným občanem Horní Police,“ popřál monsignoru Josefu Stejskalovi za všechny místní starosta Šulc.