Krvavou řež z prusko-rakouské války v červnu roku 1866 připomínají v oblasti Ralska kamenné pomníky. Celkem 14 z nich jich letos opravil či obnovil státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS). Ten v regionu Mimoně a bývalého vojenského prostoru Ralsko hospodaří již dlouhá desetiletí.

Soubor pískovcových pomníků na hrobech rakouských polních myslivců, kteří v těchto místech svedli svůj poslední boj, se nachází v lese podél silnice od Mimoně na Mnichovo Hradiště. O původní dohledání a záchranu pietních míst se zasloužili především nadšenci vojenské historie ze spolku Komitét pro udržování památek z války roku 1866, kteří v roce 2007 pomníky znovuobnovili – za pomoci města Ralska, Ministerstva obrany ČR a VLS. Od té doby se však na nich podepsalo počasí a bohužel i vandalství některých návštěvníků lesů.

Zákupský zámek připravil pro návštěvníky prohlídky vánočně nazdobenými pokoji.
Na zákupském zámku bude provázet císař Karel, vánoční program chystají i jinde

„Pískovcové mohyly s kovovými prvky byly očištěny, zbaveny mechu a lišejníků. VLS poté opravily spárování pískovcových dílů a obnovily texty na náhrobcích. Opraveny a obnoveny byly také chybějící díly, od oplocení po vrcholové kříže,“ upřesnil ředitel lesnické divize VLS v Mimoni Ivo Dohnal. „Obnovu hrobů se nám podařilo realizovat díky dotaci od ministerstva obrany, která pokryla bezmála 290 tisíc korun z celkových nákladů 360 tisíc korun,“ dodal.

Prusové měli navrch

Den bojů u Kuřívod stál Rakušany 13 důstojníků, 264 mužů a 13 koní. Prusy „jen“ 4 důstojníky, 56 mužů a 8 koní.

„Dohledat konkrétní jména pohřbených v těch mnoha hromadných hrobech z války roku 1866 je velmi těžké a pokud se to podaří, je to v případě příslušníků mužstva poměrně raritní. U důstojníků, kteří mají v mnoha případech samostatné hroby, je to jednodušší,“ řekl místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek. Jak konstatoval, centrální pomník na okraji Kuřívod byl postaven již v roce 1868. Při příležitosti 25. výročí prusko-rakouské války bylo v roce 1891 slavnostně odhaleno dalších 14 pomníků na hrobech vojáků padlých ve srážce u Kuřívod. Právě tyto pomníky byly po druhé světové válce doslova zdevastovány, nebo z některých zbyly jen skromné trosky.

„Veškeré práce ležely na bedrech několika nadšenců, kteří památky v mnoha případech doslova vysekávali z hustého porostu a vykopávali z hlíny,“ upozornil na počátky záchrany hrobů před patnácti roky Synek. „Lví podíl na obnově pomníků měl náš kolega Jiří Náhlovský, který vyhledal všechna místa, kde stály původní památky, zajistil nezbytnou dokumentaci pro jejich obnovu a všechny práce průběžně organizoval a dozoroval. Bez jeho iniciativy a nadšení by kuřívodské pomníky nemohly být obnoveny,“ vyzdvihl místopředseda Komitétu 1866 Synek. „Spolupracoval i při letošních opravách.“

Slavnost s rozsvícením vánočního stromu v Novém Boru
Nad hlavami diváků v Novém Boru létali andělé. Pak se poprvé rozsvítil strom

Dva hroby z původního pohřebiště byly dokonale zničeny v roce 1960. Jako nové se je podařilo umístit v roce 2005 (rakouským vojákům) a 2006 (pruským obětem) u kostela v Kuřívodech. V roce 2008 byla otevřena v Kuřívodech turistická stezka z Mimoně do Bosně, která popisuje jednak srážku 26. června, ale také střet u Mnichova Hradiště 28. června 1866. V nedalekém městě Mimoň se na bývalém hřbitově u Božího hrobu nachází také místo posledního odpočinku 33 vojáků z tohoto prvního většího střetu armád Pruska a Rakouska.

Klíčová role nadšenců

Podle ředitele podniku Romana Vohradského se VLS snaží smazat dluh, ke kterému v péči o památky a památná místa ve vojenských lokalitách došlo v desetiletích po druhé světové válce. „Využíváme k tomu v maximální míře financování ze strukturálních evropských fondů i dalších externích zdrojů,“ podotkl Vohradský. Díky této své strategii VLS obnovily v posledních letech řadu památek. Za zmínku určitě stojí například barokní lesní kaple na Borečku, kterou zničili během svého pobytu v této lokalitě vojáci Sovětské armády.

„Je prima, že se VLS starají a udržují svůj majetek. Opravovali jsme s nimi před lety kapli v Borečku. Pokud se tak zachovají všichni vlastníci, nebudou potřeba spolky, jaký je ten náš,“ s nadsázkou komentoval zprávu o nově restaurovaných vojenských pomnících Miroslav Pröller, předseda spolku Drobné památky severních Čech. Jak připomněl, zásadní roli při záchraně hrobů obětí bitvy u Kuřívod sehrál právě Komitét 1866.

Vědeckotechnický areál společnosti Millenium Technologies v Dubé, když představovali v roce 2021 reaktor R3.
Technici v Dubé vylepšili svůj reaktor. Mění odpad v energii a suroviny

O památky z války roku 1866 v Ralsku, ale také na bojišti u Mnichova Hradiště a v širokém okolí Liberce ve spolupráci s místními samosprávami pravidelně pečují členové Komitétu 1866 Jiří Náhlovský, Milan Janoušek, Petr Novák, David Koral, Petr Megela, Jiří Třešňák a Štěpán Novák. Několikrát do roka u všech pomníků a hrobů sekají trávu, upravují jejich okolí a provádějí drobné opravy. Kromě toho také čistí a natírají zastávky naučné stezky Bitva 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště, které návštěvníky seznamují s událostmi roku 1866 v tomto kraji.

V průběhu posledních 15 let se ve spolupráci s městy a obcemi na bojištích severních Čech podařilo opravit nebo obnovit celou řadu hrobů a pomníků, mimo jiné kříž u Ploužnice, vojenský hřbitov ve Svijanech-Podolí a další památky okolí Mnichova Hradiště, v Turnově, Přepeřích, Stráži nad Nisou, Jablonci nad Nisou – Kokoníně a v mnoha dalších lokalitách.