Jednomyslně odhlasovali zastupitelé obce Blíževedly na Českolipsku svůj nesouhlas s přeložkou silnice I/9 Liběchov – Dubá, a to v jakékoli z variant uvedených v konceptu vyhledávací studie. „Usnesli jsme se, že obec zamítá budoucí realizace předložené studie,“ potvrdila starosta Blíževedel Romana Dvořáková. Místní lidé, kteří s přeložkou nesouhlasí, mezitím nadále podepisují nebo připravují petice.

close Grafika info Zdroj: Deník zoom_in Grafika Podle Libora Šveňhy ze Skalky u Blíževedel je obecní zastupitelstvo sice rozděleno v poměru 10:5, ale při hlasování během posledního zasedání bylo jednotné: „Jejich postoj ve věci studie a záměru ŘSD byl jednomyslný. Byla nám přislíbena lepší informovanost k tomuto tématu jak na úřední desce, tak na stránkách obce,“ komentoval. Konkrétně u Skalky by budoucí silnice vedla kolem prvních domů. „Vadí nám podstatné zvýšení intenzity dopravy spojené s hlučností či prachem. Skalka je navíc oblíbená u turistů, kteří tu hledají klid a cyklistické trasy. Místo toho by tu hučela nákladní auta,“ řekl Šveňha, který je členem místního petičního výboru.

Těsně před Velikonocemi upřesnila aktivistka Kristýna Lánská, že Blíževedly mají pod petici přes tisíc podpisů. „Spojili jsme se s ostatními obcemi, spolu se Štěstím, Snědovicemi, Úštěkem, Tuhaní a Hošťkou jsme dali dohromady 2991 podpisů,“ sdělila Deníku. A doplnila, že s otevřeným dopisem už zaslali petice na zainteresované vládní a státní instituce jako ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí, ŘSD, PUDIS, Českou inspekci životního prostředí, CHKO a státní Agenturu ochrany přírody a krajiny. „V dalším kroku plánujeme obrátit se na zastupitele Ústeckého a Libereckého kraje. Jsme rozhodnuti odmítat všechny varianty z aktuálního konceptu vyhledávací studie,“ prohlásila Lánská.

Obejít Kokořínsko

Vyhledávací studii pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vypracovala projektová společnost PUDIS. Hlavním cílem je najít nový koridor pro stávají silnici vedoucí z Liběchova na Mělnicku do České Lípy, který by vedl co nejvíce mimo Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko. Studie nyní počítá se dvěma hlavními variantami, obě jsou s výchozím bodem v Liběchově. Delší, přibližně 28 kilometrů dlouhá trasa, má vést nad Štětím, Hoštkou, okolo Snědovic a dál kolem Julčína a Rašovic na Úštěcku. Ke stávající silnici I/15 má přeložka pokračovat okolo Skalky a Blíževedel na Českolipsku, napojit se má na nový kruhový objezd nad Kravařemi. Druhá varianta počítá s tím, že přeložka povede od Stračí na Štětsku na Sukorady a Tuhaň směrem k Dubé. Obě navržené trasy mají navíc své subvarianty.

„Z porovnání základních údajů variant vychází jako perspektivnější varianta Úštěk bez preference některé ze subvariant v oblasti Blíževedel,“ uvedl v dokumentu projektant Aleš Merta, autor vyhledávací studie, která vyvolala bouři v obcích na Litoměřicku a Českolipsku. Merta také doplnil, že návrh variantních tras byl konfrontován s územními plány sídelních celků s cílem vyhnout se zastavěným územím a jejich rozvojovým plochám.