Čtyřiapadesát kilometrů dlouhý koridor úplně nových stožárů s vedením vysokého napětí by měl v letech 2015 a 2016 vyrůst na celém území Libereckého kraje. Nejvíc by měl zasáhnout Českolipsko, kde projde napříč celým okresem od západu až na východ a pokračovat tudy bude až k obci Bezděčín u Jablonce nad Nisou.

Na trasu nových stožárů, která by měla začínat v rozvodně Babylon u Stvolínek na Českolipsku, už byl vydán kladný posudek o vlivech na životní prostředí. Řada obcí na Českolipsku přitom se záměrem nesouhlasí a má k němu řadu námitek.

Nové stožáry chce v místech dnes už stojících stožárů vybudovat státní společnost ČEPS, která v Česku spravuje elektrickou přenosovou soustavu. Cílem celé akce je zdvojit a posílit současný přenos energie v severních Čechách. Místo starých stožárů mají vyrůst nové, ale zdvojené.

„Nové vedení vysokého napětí bude zachovávat stávající koridor. Staré, nevyhovující sloupy z takzvaného artmofixu nahradí nové, skoro stejně vysoké, ale zdvojené. Ochranné pásmo bude zachováno. Zdvojení je velmi potřebné," představil plán společnosti ČEPS její zástupce Tomáš Petržílka.

Důvodem výstavby „zdvojeného vedení" je podle dokumentu, který vypracovala právě společnost ČEPS, hrozící energetická krizová situace po roce 2015.

„Do tohoto roku budeme mít mírný přebytek elektrické energie. Pak nastane vyrovnání a v následujících letech už by bylo nutné energii dovážet ze zahraničí. Dovoz ze zahraničí ale bude čím dále tím obtížnější, proto je třeba se na tuto situaci připravit," píše v dokumentu o novém vedení v Libereckém kraji ČEPS.

Koridor zasáhne Horní Ploučnici

Zpráva dodává, že kvůli nedostatku energie budou muset vzniknout v severních Čechách nové zdroje, které ji vyrobí, a kvůli nim je třeba přenosovou soustavu posílit.

Koridor mezi Stvolínkami na Českolipsku a Bezděčínem u Jablonce je zhruba 53,5 kilometru dlouhý a jeho ochranné pásmo je široké asi sedmdesát metrů. Po celé trase mají vyrůst nové stožáry takzvaného typu Donau, které jsou podle údajů ČEPS 42 metrů vysoké a 29 metrů široké.

Na Českolipsku vede koridor přes území obcí Stvolínky, Kozly, Kvítkov, Holany, Sosnová, Česká Lípa (Okřešice, Česká Lípa, Žizníkov, Heřmaničky, Vítkov, Dobranov), Zákupy (Zákupy, Kamenice u Zákup), Velenice, Brniště (Velký Grunov, Hlemýždí, Luhov), Stráž pod Ralskem, Dubnice a Hamr na Jezeře (Hamr, Břevniště).

Koridor na Českolipsku zasahuje i do soustavy Natura 2000, konkrétně zasáhne evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice. Tok této řeky nové vedení vysokého napětí třikrát překříží.

K tomuto střetu se už vloni vyjadřoval Krajský úřad v Liberci, který vydal stanovisko, že „práce na stavbě zdvojeného vedení nebudou mít na evropsky významnou lokalitu Horní Ploučnice významný vliv".

Trasa zasáhne i na území národní přírodní památky Peklo. Ani její správce CHKO Kokořínsko neočekává negativní dopady.

Brništi vadí hluk i záření

Proti záměru ale protestovala například obec Brniště. „Navrhovaná výše stožárů bude mít negativní vliv na krajinný ráz jak samotné obce, tak i širšího okolí. Dojde tak k rozporu s několikaletým úsilím o turistický rozvoj celého regionu Podralsko," upozornilo vedení obce.

„Narůstá oprávněná obava obyvatelstva, žijícího v blízkém okolí, z nadměrného hluku, ionizujícího či neionizujícího záření a rušení elektronického signálu."

Připomínky k záměru pro dokumentaci EIA zaslal i Podralský nadační fond nebo významná zemědělská firma v regionu ZOD Brniště. „Nesouhlasíme s tím, že vliv záření bude malý či minimální. Budeme rovněž požadovat kompenzaci újmy kvůli snížení tržní hodnoty našeho majetku či majetku našich členů," vzkázala firma.

Celá výstavba nových stožárů je naplánovaná až na roky 2015 a 2016, neboť nejprve do té doby musí dojít k úplné rekonstrukci rozvodny Babylon u Stvolínek, se kterou začal ČEZ teprve letos v létě a která by měla trvat až do léta roku 2014.

Z Babylonu míří i další stožáry

ČEPS navíc chce zdvojit i vedení vysokého napětí z Babylonu do Štětí ve středních Čechách. Tento záměr se kromě Stvolínek a Kozlů dotkne také Holan, Blíževedel a Kravař.

Krajská hygienická stanice v Liberci k tomuto záměru vydala stanovisko, ve kterém požaduje, aby došlo k posouzení vlivu neionizujícího záření na obyvatele Kozlů.

Právě obec Kozly patří mezi velké odpůrce záměru. Obci vadí, že by se tu vlivy ze všech těchto energetických akcí mohly nakumulovat. ČEP totiž ještě aby toho nebylo málo chce posílit možnosti dalšího koridoru (Vyškov-Babylon), který končí také u rozvodny ležící mezi Kozly a Stvolínkami.

Michael Polák