Opatření by mělo alespoň částečně napomoci k tomu, aby prasata nepronikala do obydlených částí města na Holáku. „Úkol byl splněný a osobně jsem za to velmi ráda. Vážím si rychlé dohody s majiteli pozemků i jejich rychlé reakce, za což bych jim chtěla poděkovat. Snad toto opatření alespoň částečně pomůže,“ uvedla starostka města Romana Žatecká.

Divočáci právě z rákosí podnikali noční výpravy do sídliště, kde hledali potravu a „přeorávali“ zelené plochy u domů.

„Posečení provedli majitelé na vlastní náklady a včas, neboť jsme byli omezeni termínem do konce února, maximálně začátek března, tedy do doby než by se v rákosí zahnízdili ptáci,“ dodala místostarostka Alena Šafránková.

Majiteli pozemků jsou Státní pozemkový fond, Ředitelství silnic a dálnic a Římskokatolická farnost – děkanství Česká Lípa.

Dalším opatřením je přistavení kontejnerů k nedaleké zahrádkářské kolonii, kde by měl končit především bioodpad ze zahrádek tak, aby zvířata nic nelákalo se v této lokalitě zdržovat.