Město Nový Bor se v příštích deseti letech postará o hrob jednoho ze svých nejvýznamnějších rodáků, básníka a bohéma J. J. Kaliny, na pražském Olšanském hřbitově.

Radní schválili adopci hrobu a uzavření smlouvy se Správou pražských hřbitovů v rámci projektu Adopce hrobů českých velikánů. Ten pomáhá řešit dlouhodobě neudržované hroby formou adopce, aby zabránil jejich zániku.

„Hrob J. J. Kaliny je ve špatném stavu a nám to není lhostejné. Jde o morální závazek a povinnost k významné osobnosti, která je spjatá s naším městem," vysvětluje místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

Po uzavření smlouvy město uhradí na deset let dopředu nájem ve výši necelých 7,5 tisíce korun. Současně s tím se zaváže pečovat o náhrobek a jeho nejbližší okolí. „Je třeba srovnat obelisk, odborně ho vyčistit a obnovit nápis," upřesňuje Stanislava Silná s tím, že náklady nepřesáhnou 25 tisíc korun.

Dvousté výročí

Nový Bor si letos připomíná výročí 200 let od narození J. J. Kaliny. Básník s Kristovou tváří a generační druh K. H. Máchy se narodil 5. listopadu 1816 v Haidě, dnešním Novém Boru, jako nejstarší syn v rodině cestmistra. „I když pocházel ze silně germanizovaného prostředí, našel si cestu ke slovanským jazykům a poezií psanou v češtině vyjadřoval vlastenecké cítění. Své všestranné nadání prokazoval vedle literární činnosti i prací v oblasti filologie, literární kritiky, filosofie a v dalších vědních oborech. Překládal z angličtiny, němčiny i polštiny a vyučoval cizí jazyky," přibližuje vedoucí odboru školství, kultury a sportu Alena Forgáčová.

J. J. Kalina v pouhých třiceti letech podlehl tuberkulóze. Jeho pohřeb v Praze byl považován za jeden z prvních projevů předrevoluční situace roku 1848. Průvodu na hřbitov se zúčastnilo na 3 000 lidí. V Novém Boru na jeho památku odkazuje rodný dům s pamětní deskou v Kalinově ulici