„Příspěvek budou moci využít lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není zajištěná likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním, nebo kde se není možné z technických a ekonomických důvodů na kanalizační síť napojit,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. S takovým omezením se potýkají zejména obyvatelé Pihelu, Janova, Bukovan a Chomoutů. Žadatelé by mohli získat až 70 procent uznatelných nákladů, maximálně 50 tisíc korun.