„Nádoby rozdáme na základě smlouvy o výpůjčce občanům, kteří si o ně požádají. Žádost bude možné podat v průběhu zimních měsíců. Svoz by pak měl probíhat jednou za čtrnáct dní v období od dubna do října,“ uvedla Šárka Vlková z technické správy města.

Nyní mohou Novoborští ukládat bioodpad pouze ve sběrném dvoře. V odlehlejších částech pak město přistavuje dvakrát ročně velkoobjemové kontejnery. Bioodpad tak mnohdy končí v popelnicích na komunální odpad.