Jako první v republice získal Nový Bor zpět svou sbírku skla na základě zvláštní vládní výjimky. Po více než půl století získalo město zpět do svého vlastnictví více než 6500 sbírkových předmětů umístěných v místním Sklářském muzeu.

„Jsme první v republice, komu se to po několikaletém úsilí a jednání s ministerstvem kultury a financí povedlo. Zároveň jsme otevřeli cestu k nápravě křivd z minulosti ostatním městům a obcím v podobné situaci,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Nepovedená restituce

Základ původní sbírky novoborského Sklářského muzea, které bylo založené v roce 1893, tvoří dary tehdejších sklářských podnikatelů ve městě. Ti novému městskému muzeu věnovali jak výrobky ze svých firem, tak i sklo přivezené z obchodních cest.

Zlom přišel v roce 1964, kdy se muzeum stalo pobočkou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Pod jeho správu přešlo i všech tehdejších 2165 sbírkových předmětů.

„Až v červenci 1991 se Sklářské muzeum vrátilo pod správu města a stalo se jeho organizační složkou. Na základě smlouvy mezi jabloneckým muzeem a Městským úřadem Nový Bor došlo i k převodu sbírky. Později se však ukázalo, že kvůli použití neplatného zákona smlouva nikdy nenabyla platnosti,“ vysvětluje vedoucí Sklářského muzea Eliška Vavříčková.

Stručně řečeno, novoborské muzeum, podobně jako další obdobné instituce napříč republikou, spravují sbírky, které jim nepatří. A nikdo o tom nevěděl.
Po zjištění všech okolností se dospělo k názoru, že existuje jediná možnost nápravy.

„Z řady následujících intervencí vyplynulo, že jedinou cestou k navrácení sbírky je vládní výjimka. Nový Bor proto letos na podzim podal na Vládu ČR žádost o převod sbírky do vlastnictví a správy Města Nový Bor,“ přibližuje mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná. Na návrh ministra kultury vláda výjimku schválila.

„Jsme hrdí na naši sklářskou tradici, proto jsme i přes komplikace neustále hledali, jak dosáhnout navrácení sbírky navzdory tomu, že takovým změnám současná legislativa není nakloněná. V roce 2014 jsme angažovali JUDr. Martinu Jankovskou, s jejíž pomocí jsme došli úspěšně do cíle,“ doplňuje Jaromír Dvořák s tím, že jim pomohla mimo jiné vstřícnost ředitelky jabloneckého muzea Milady Valečkové a úsilí vedoucích Sklářského muzea Evy Ranšové, Petry Ajšmanové a Elišky Vavříčkové.

Sbírka bujela

I v době, kdy Sklářské muzeum bylo pobočkou jabloneckého muzea, se město o sbírku staralo a zhodnocovalo ji pořizováním nových akvizic. „Nyní nám tak vláda vrací více než 6 500 předmětů. Vedle toho od roku 2004 tvoříme sbírku novou, která je čistě ve vlastnictví města,“ říká vedoucí muzea Eliška Vavříčková.

I přesto, že se jedná v mnoha případech o velice cenné předměty, žádná tahanice mezi muzei se nekonala. Na narovnání majetkových vztahů mají zájem všichni. „Je to v tuhle chvíli bráno jako takový pilotní projekt. Obdobně by mělo o své sbírky požádat více muzeí,“ uvádí ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.

Potvrzuje to například starosta Kamenického Šenova František Kučera, kde je rovněž sklářské muzeum spadající dříve pod správu jabloneckého. „Připravujeme se výjimku také uplatnit už od poloviny roku 2016,“ podotýká Kučera s tím, že podobně jako ostatní čekali, až novoborská snaha vytvoří nastíněný precedent.