Město pečuje o čtyři hřbitovy unikátní Lesní hřbitov v Novém Boru, hřbitov v Arnultovicích, Pihelu a Bukovanech. Dosavadní řád pro tato pietní místa platil od roku 2002 a již v mnoha ohledech zastaral.

„Nový řád bylo nutné dát do souladu se stávající legislativou, ale vycházeli jsme i z připomínek občanů a praxe ohledně zřizování hrobových míst, sjednávání nájmů hrobů nebo v zajištění pořádku na pohřebištích," prohlásil starosta města Jaromír Dvořák. „Předpokládáme, že nový řád bude lépe vyhovovat současným potřebám města i nájemců a veřejnosti."

Nová provozní doba

Nový Řád veřejného pohřebiště, jenž vstoupí v platnost 1. května, rozepisuje povinnosti města, které přinesly novely příslušných zákonů. Mimo jiné uvádí, jak zajistit výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, dále též povinnost provozovatele hřbitova upozornit nájemce na konec sjednané, desetileté doby. Nově stanoví podmínky uzavření nájmu hrobu, užívání hrobu a ukončení tohoto nájmu. Podrobně rozvádí zásady pro zřízení hrobu, hrobky a podmínky provádění prací na pohřebišti. Novoborští radní ale v dokumentu například i rozšířili provozní dobu na Lesním hřbitově.

Úředníci města v minulých letech nezřídka řešili různé neshody, týkající se údržby a úpravy trvalé zeleně na společných prostorách hřbitovů, i té zeleně, kterou si vysazují nájemci ke svým hrobům. V novém řádu se proto snažili podrobně popsat možnosti konání všech prací na pohřebištích, aby se vyvarovali zbytečných dohadů s občany.

„S některými nájemci byli neustálé problémy, i přes pokyny správce si sami dělali nepovolené úpravy hrobů," uvedla Miluše Svatoňová z odboru správy majetku města. Jak popsala, tito lidé na hřbitově vytvářeli betonové zpevněné plochy, různé výkopy, umísťovali lavičky na pevných základech, nekoordinovaně vysazovali zeleň, která pak brání v užívání sousedních hrobů a podobně.

Konec skládkám

Svatoňová je přesvědčena, že propracovaná a veřejně známá pravidla pomohou usnadnit komunikaci mezi radnicí a nájemci hrobů. A zároveň, že se tím omezí tendence některých lidí zakládat na hřbitovech černé skládky, vyvěšovat reklamy mimo vyhrazená místa, ořezávat trvalou zeleň nebo vodit mezi hroby domácí zvířata.

„Pro město teď bude určitě snadnější a jednodušší zajistit pořádek na jeho pohřebištích," řekla Svatoňová.