Nový Bor podporuje výstavbu ČOV druhým rokem. Radnice program iniciovala na základě poptávky obyvatel z okrajových částí, kde je roztroušená zástavba a vybudování kanalizace by bylo příliš drahé. Žadatelé mohou získat až 70% uznatelných nákladů, maximálně pak 50 tisíc korun, na dokončené stavby čistíren, které jsou v provozu od 1. 1. 2015.