Veřejnou diskuzi vyvolal návrh spolku Boráci Borákům na udělení čestného občanství města Nový Bor in memoriam bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Záměr zastupitelé ve středu neodsouhlasili. Prezident spolku Pavel Danys řekl, že jejich rozhodnutí budou respektovat.

„Celá záležitost byla trapná vzhledem k významu a osobnosti Václava Havla. Ani on a ani město si nezaslouží, aby byl kvůli zviditelnění některých jedinců takto dehonestován. Celá událost vyzněla velmi trapně v neprospěch Nového Boru,“ řekl starosta Jaromír Dvořák.

Ten narážel na způsob, jakým spolek Boráci Borákům postupoval. S návrhem na udělení čestného občanství přišli velmi krátce po smrti Václava Havla a počátkem ledna získali potřebný souhlas vdovy Dagmar Havlové. O tom se ale vedení města v podstatě dozvědělo až z médií.

Bývalá první dáma se však po několika týdnech distancovala od osoby prezidenta spolku Pavla Danyse. „Na základě nových skutečností a informací, které jsem bohužel neměla v době, kdy mi byl dopis pana Danyse, respektive Spolku Boráci Borákům, předložen, neměla k dispozici, jsem nucena se od osoby pana Danyse distancovat,“ napsala Dagmar Havlová s tím, že její souhlas ale nadále trvá.

Ve stejném duchu se zachovali i členové výboru pro kulturu a občanské záležitosti, jež jsou součástí schvalovací procedury. „Respektovali jsme postoj Dagmar Havlové. Proto jsme zaujali zamítavé stanovisko k návrhu Spolku Boráci Borákům, jehož hlavním představitelem je Pavel Danys,“ řekla předsedkyně výboru Zora Šepsová. Stejně se zachovali radní a nyní i zastupitelé.

„I když se na našem záměru nic nezměnilo, nebudeme napadat rozhodnutí zastupitelů, je to pro nás uzavřená záležitost,“ reagoval Pavel Danys za Spolek Boráci Borákům.

Ten před několika týdny podal trestní oznámení pro pomluvu na neznámého pachatele. Impulsem mu byla změna postoje Dagmar Havlové.

„Musela reagovat na nějaké informace či dopis o mé osobě. Proto jsem podal trestní oznámení, abych se v rámci jeho prošetřování dostal k tomu, proč se ode mě distancovala. Pokud dopis nebo informaci nedostanu, jsem odhodlaný postupovat soudní cestou, abych očistil svoje jméno,“ vysvětlil Pavel Danys a zdůraznil, že nechce jakkoliv do záležitosti zatahovat Dagmar Havlovou. I přes zamítnutí návrhu na čestné občanství Nový Bor uctí památku bývalého prezidenta. Jednat o přijatelném způsobu bude Jaromír Dvořák s Dagmar Havlovou.

Vzhledem k pověsti sklářského města považují představitelé radnice jako akceptovatelnou formu výrobu uměleckého artefaktu s podobiznou a textem. Ten by měl odkazovat na přLínos Václava Havla pro stát.

„Pojítkem mezi Novým Borem a zesnulým prezidentem je jeho přítel Bořek Šípek, který v našem městě tvoří. Proto bych byl rád, kdyby jeho autorem byl on,“ upřesnil Jaromír Dvořák.

Ten nastínil, že dílo by mělo být umístěné v Novém Boru veřejně jako symbol demokracie.

„Rádi bychom ho odkryli k výročí republiky za osobní účasti Dagmar Havlové,“ dodal starosta Dvořák.