Zastupitelé města Nový Bor schválili, že si lidé budou moci zažádat o změnu v územním plánu.
V praxi tento krok znamená, že majitelé pozemků určených k jinému účelu budou moci požádat město o to, aby jejich pozemek změnili na stavební parcelu.
Několikanásobně levnější zahrádky se tak mohou postupem času změnit na drahocenný stavební pozemek. Zda je možné předejít spekulativním nákupům lacinějších zahrad s možným pozdějším převedením na stavební parcelu jsme se zeptali starostky města Stanislavy Silné.
„Změny v územním plánu jsou během na dlouhou trať. Nejprve musí žádost posoudit úředníci, po nich rada města a poslední slovo mají zastupitelé,“ řekla na tiskové konferenci Stanislava Silná. „Proto se spekulativních nákupů levnějších pozemků nebojím,“ dodala.
Prodejů zahrad schvalují zastupitelé na svých zasedáních celou řadu a bude proto velmi zajímavé sledovat, zda všichni ti, co jim město zahrádku prodalo, budou pozemek využívat pouze jako zahradu nebo budou usilovat o změnu v územním plánu.
Změnám v územním plánu se nebrání ani opoziční zastupitel Petr Kaplánek, a to jak na podnět ze strany města tak ze strany občanů.
I on se však přiklání k důkladné kontrole každého jednotlivého případu. „Spolu s dalšími kolegy prosazuji, aby navrhované změny byly důkladně prodiskutovány ve výboru pro rozvoj i v zastupitelstvu,“ říká Petr Kaplánek.

„Budeme muset více informovat veřejnost na stránkách měsíčníku i na důkladně propagovaném setkání s občany, kde se o změnách bude diskutovat,“ říká Petr Kaplánek. „Při mnoha prodejích se s větší informovaností setkáváme už nyní. Požadujeme detailní podklady k záměrům i prodejům a o všech větších prodejích informujeme v měsíčníku,“ dodává.

Další zprávy z regionu najdete zde