Rekonstrukcí náměstí Míru se opětovně budou zabývat zastupitelé Nového Boru. Nový projekt zpracuje architekt Bořek Šípek a předloží ho zastupitelům na zasedání které se koná 29.srpna. Projektant bude vycházet z původní dokumentace ke stavebnímu povolení, ale bude při tom brát v úvahu zásadní připomínky, na nichž se zastupitelé dohodli.
Největší výhrady měli někteří zastupitelé vůči malé kavárně a veřejnému WC, a proto bylo obojí z původního záměru vyřazeno. Nyní jsou toalety znovu na programu, a to v souvislosti s umístěním strojovny pro fontánu. „Strojovna byla původně naplánovaná v podzemních prostorách, ale ty byly usnesením zastupitelstva ze záměru vyřazené,“ konstatuje Lukáš Hrádek, vedoucí odboru rozvoje města.
Připomíná názory členů výboru pro kulturu a občanské záležitosti, kteří doporučují, aby veřejné bezbariérové záchodky byly do projektu náměstí zahrnuty. Otázkou zůstává, kam s nimi. „Jako nejschůdnější se jeví WC v místech, kde ústí Kalinova ulice do prostoru náměstí. Bezbariérové toalety by mohly být uvnitř opěrné zídky vedle schodiště, pod úrovní terénu, obdobně jako strojovna,“ popisuje Lukáš Hrádek. Návrh však musejí ještě posoudit zastupitelé na srpnovém zasedání.

Další zprávy z regionu najdete zde