Ti, kteří se těšili, že v letních měsících navštíví novoborské letní kino, vůbec jedno z posledních letních kin v celém Libereckém kraji, mají smůlu. Kvůli téměř havarijnímu stavu některých jeho částí byli provozovatelé nuceni jeho provoz ukončit už v loňském roce. Od té doby se situace nijak nezměnila, a dokonce to vypadá, že letnímu kinu už odzvonilo nadobro. Místo něj tu možná jednou bude stát amfiteátr podobný Lesnímu divadlu ve Sloupu v Čechách.

„Letos letní kino určitě v provozu nebude,“ potvrdil Radovan Novotný, jednatel společnosti Kultura Nový Bor s.r.o. Podle něj, než jen opravy těch nejnutnějších částí letního kina, by byla vhodná celková rekonstrukce, ve které by se provedla rekonstrukce hlediště i jeviště, a především pískovcové stěny po celé levé straně. Ovšem nejen nedostatek prostředků na opravy brání obnovení provozu.

Digitalizace, která vládne dnešnímu světu kinematografie, je paradoxně jednou z dalších příčin, proč by bylo složité letní kino dále provozovat. „I kdyby se letní kino opravilo, nebude co hrát. Distributoři už totiž nevyrábí tolik klasických filmových kopií, všechno už je dnes digitalizované. Je těžké shánět obyčejné filmové kopie,“ vysvětlil Radovan Novotný.

Dále dodal, že výroba digitálních kopií je dokonce o několik desítek tisíc levnější a oproti filmovým kopiím při opakovaném přehrávání neztrácejí na kvalitě.

Inspirovali se ve Sloupu

Další osudy areálu letního kina rozhodně nejsou Novoborským lhostejné. Podle místostarostky Stanislavy Silné hledají řešení a možnosti, jak místo v centru města oživit. Chátrající areál se již dostal na program jednání zdejších radních. Ti odsouhlasili vypracování architektonické studie s návrhy na další možné využití celého areálu.

„Svolali jsme pracovní setkání lidí, kteří jsou v tomto problému zainteresováni, a nyní hledáme nějaký jednotný většinový názor, jak toto místo zachovat a nadále ho využívat. Jednou z možných variant je vytvořit zde otevřený amfiteátr, podobné kulturní zařízení jako mají například ve Sloupu v Čechách. Pořádat by se tu mohly školní akademie, divadelní představení nebo koncerty,“ sdělila Stanislava Silná.

Podle Bohumily Krenické z odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Boru spadají Horovy sady, v nichž se areál letního kina nachází, do kategorie Registrovaný významný krajinný prvek, a to již od roku 1994. Díky tomu tak ze zákona požívají vyšší ochrany přírody. V sadech rostou četné cenné dřeviny, z nichž některé by měly být vyhlášeny jako památné stromy.

„Z tohoto důvodu je proto absolutně vyloučené, aby lokalita Horových sadů sloužila v budoucnosti například jako stavební parcely,“ zdůraznila Stanislava Silná.
Ta podotkla, že v místě není zavedena ani kanalizace a voda.

Podílet se chtějí Poláci

Mimo jiné se o prostory letního kina zajímají i v zahraničí. „Prvního července uskutečním pracovní návštěvu Jelení Gory. Jedním z bodů programu jednání s polskými partnery bude také další využití novoborského letního kina. Již během společného setkání na našich Sklářských slavnostech byl totiž z polské strany projeven zájem o spolupráci na revitalizaci tohoto místa,“ upřesnila místostarostka Silná. Ta zároveň doplnila, že k předběžnému architektonickému návrhu se budou moci vyjádřit i občané Nového Boru.

„Až bude návrh hotový, zveřejníme ho na webových stránkách města a také bude vystaven ve vestibulu radnice,“ uzavřela Silná.

Adéla Vachtová