To není avízo pyromana ani předzvěst apokalyptické události, ale do posledního detailu vypracovaný scénář projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci, jenž probíhá v rámci Euroregionu Nisa.

„V poledne vyjede celkem pět hasičských sborů, které se představí v přímé akci na novoborském Náměstí Míru, kdy v simulovaném zásahu zachrání archiv na radnici, který začne hořet kvůli zkratu na elektroinstalaci,“ prozradil David Sobotka ze Sboru dobrovolných hasičů Nový Bor.

Kromě samotného hasebního zásahu se budou muset hasiči postarat o zaměstnance úřadu a záchranu archiválií. Ty nahradí balíky papíru, ale část z nich mohou představovat skutečné dokumenty vyčleněné ke skartaci.

Účastníky budou nejen dobrovolní hasiči z Nového Boru, ale i z Liberce-Krásné Studánky, Příšovic, České Lípy - Dobranova a německé Žitavy.
„Cílem společného cvičení je ověření funkčnosti povolání jednotek SDHO podle uzavřené dohody o přeshraniční pomoci v programu Cíl 3, a z něhož dobrovolní hasiči v letošním roce získali nové výjezdové automobily,“ uvedla starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.

Mezi další důvody cvičení patří ověření zásahových tras a procvičení spolupráce jednotek SDHO při společném zásahu, dále nácvik činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů při evakuaci osob a záchraně cenného materiálu při požáru a silném zakouření a v neposlední řadě ověření fyzické připravenosti dobrovolných hasičů při záchraně materiálu za použití izolačních dýchacích přístrojů.

„Součástí taktického cvičení bude i prezentace Euroregionu Nisa a rovněž hasičské techniky,“ doplnil David Sobotka.

Autor: Tomáš Mařas