Čtrnáct ze sedmnácti členů jednotky sboru dobrovolných hasičů podalo výpověď dohody o pracovní činnosti uzavřené s městem Nový Bor. Nyní jim běží čtrnáctidenní výpovědní lhůta, po ní bude jednotka neakceschopná. Situací se zabývala rada města. „Ačkoliv město do té doby neudělalo žádné rozhodnutí ohledně fungování jednotky, tímto jednostranným krokem je nyní ohrožena její akceschopnost,“ uvedl starosta města Jaromír Dvořák.

Dobrovolní hasiči se dostali do sporu s vedením města poté, kdy starosta Dvořák začal požadovat citelné úspory. Začaly pravidelné schůzky mezi zástupci radnice a hasičů a na nějakou dobu se problém zdál být zažehnaný.

Neuralgickým bodem se stal záměr odvolat velitele jednotky Josefa Kočího. V tu chvíli se za něj ostatní hasiči postavili a řekli, že když odejde velitel, půjdou také.
Nyní naprostá většina novoborských dobrovolných hasičů ukončuje svou činnost. Přitom jde z pohledu hasičského záchranného sboru o důležitou jednotku. Jak řekl ředitel HZS v České Lípě Vladimír Formánek, jednotka je dobře vybavená a plní úkoly téměř jako profesionálové.

O jednoho méně

Radní na svém pondělním jednání schválili návrh organizační změny, kterou se sníží počet zaměstnanců JSDH o jednoho. Organizační složka tak bude mít od 1. srpna 2011 pouze dva zaměstnance na plný pracovní úvazek. „Srovnatelná města na těchto pozicích zaměstnávají jednoho, případně žádného zaměstnance na plný úvazek. Naše JSDH je zcela objektivně nejdražší v celém Libereckém kraji,“ upřesnil starosta města Jaromír Dvořák.

Podle informace Martina Kočího se zástupkyně města snažila předat Josefu Kočímu výpověď, ten ji ale nepřijal. Jednotka dobrovolných hasičů v Novém Boru má jen letos na svém kontě 65 výjezdů, což je proti jiným hodně. Díky svému zařazení JPO II jde o hasiče, kteří pracují v poloprofesionálním režimu, kupříkladu mají na výjezd určené minuty. A právě na tato fakta stále upozorňuje Martin Kočí.

„Pan starosta s několika zastupiteli z nepochopitelných důvodů vytváří jednotce hasičů tak nepříjemné podmínky pro práci, až jeho jednání vyústilo v hromadný odchod všech členů jednotky,“ uvedl Josef Kočí. Připomněl, že právě starosta v roce 2007 schvaloval plošné pokrytí Libereckého kraje jednotkami PO.

Rozhodnutí většiny dobrovolných hasičů podat hromadně výpověď dohod o pracovní činnosti ale vedení města považuje za pokus o nátlak. „Takovým tlakům ustupovat nehodláme. Za případnou ztrátu akceschopnosti je zodpovědný velitel JSDH pan Josef Kočí, kterého jsem na to upozornil,“ dodal starosta Jaromír Dvořák. Podle něho se obyvatelé Nového Boru nemusejí, v souvislosti s výpověďmi hasičů, obávat o svou bezpečnost.

„Vážíme si práce, nasazení a profesionality Jednotky sboru dobrovolných hasičů. Chceme ji ve městě zachovat a podporovat nadále její činnost ve stávající kategorii JPO II/2,“ sdělila místostarostka Stanislava Silná.

„Město intenzívně jedná například s profesionálními hasiči z České Lípy, s jednotkami z okolních obcí, hlásí se i řada dobrovolných hasičů a bývalých členů novoborské jednotky, kteří jsou schopni opuštěné pozice zaujmout,“ uzavřel starosta Jaromír Dvořák.