„Profesionální a dobrovolní hasiči čerpali vodu ze zaplavených garáží a suterénů domů v Kamenickém Šenově, v Kravařích, ve Stružnici a v části Jezvé, ve Valteřicích a v lokalitě Selská rokle obce Staré Splavy,“ vypočítává Iva Michalíčková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje s tím, že do místností se voda nedostala.

Bobří potok se v Kravařích natolik rozvodnil, že z jeho lagun muselo být dokonce vytaženo sedm osobních vozidel. Práci hasičům přidělaly také popadané stromy, které zablokovaly některé komunikace a železniční tratě. „Během soboty bylo třeba pomocí motorových pilvy odstranit kmeny stromů ze silnic v části Trávník u Cvikova. Stejně tomu tak bylo v částech Korce a Dřevčice u Dubé,“ popisuje Iva Michalíčková.

V Pihelu dokonce větev mohutného kaštanu spadla na plot u chaty a částečně zablokovala i přilehlou silnici. V části Ždírecký Důl obce Ždírec potrhal padlý strom telefonní vedení a zablokoval tak místní silnici III. třídy. Strom, který zasahoval do profilu železniční trati odstranili v sobotu v půl šesté ráno podnikoví hasiči Českých drah.