Přestože Břetislav Vojtíšek odešel v požehnaném věku 93 let, úmrtí tohoto dlouholetého tvůrce a ředitele Okresního vlastivědného muzea v České Lípě, historika, památkáře, etnografa i publicisty a čestného občana České Lípy upřímně rozesmutnilo nejen jeho blízké, přátele, bývalé spolupracovníky, ale širokou „rodinu“ obdivovatelů jeho celoživotního díla, provázaného především s celým Českolipskem. Poslední rozloučení s ním proběhlo 11. listopadu v kostele Mistra Jana Husa v českolipském Městském parku. Patřil k nevelké skupině těch, kteří po celý život vytvářeli hodnoty ve prospěch svého města nebo jeho nejbližšího okolí. 

„Odešel charismatický muž, vtipný glosátor a regionální ikona,“ shrnula Eva Schmidová z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Jak sdělila, pan Vojtíšek jí byl od roku 1988 respektovaným kolegou. „Po jeho odchodu na zasloužený odpočinek pak nenahraditelným rádcem v oblasti muzejních akvizic z dob, kdy jsem ještě ani nebyla na světě. Dokud mu to zdraví dovolovalo, setkávali jsme se při jednáních našeho sbírkotvorného poradního sboru, později jsme udržovali kontakt prostřednictvím mailové korespondence,“ uvedla Schmidová. 

Břetislav Vojtíšek
Zemřel Břetislav Vojtíšek, dlouholetý ředitel vlastivědného muzea v České Lípě

Smutná zpráva překvapila a zarmoutila i starostu Kravař a poslance Víta Vomáčku, zesnulého znal desítky let nejen kvůli jeho roli duchovního otce záchrany Vísecké rychty, této ojedinělé kulturní památky v Kravařích. „Můj táta měl dva kamarády, opravdu vášnivé kuřáky. A zároveň o tátovi bylo známé, že je naopak zapřisáhlý nekuřák. O tom, že by se v našem domě v České Lípě mohlo kouřit, tak o tom si mnoho návštěv mohlo nechat jen zdát. Ale byly situace, kdy, když jsem vešel na verandu a ucítil cigaretový dým, mi bylo jasné, že v obýváku je na návštěvě z 50 % pan Vojtíšek. Druhých 50 % mohl mít na svědomí akademický malíř Rudolf Novotný. A když jsem vstoupil do obývacího pokoje, seděl tam pan Vojtíšek, před sebou popelník a na stole cigarety,“ vybavila se Vomáčkovi jedna typická osobní vzpomínka. 

Záchrana rychty jako příklad

Životní dílo zesnulého oceňuje i jeho mnohem mladší následovník, historik českolipského muzea Tomáš Cidlina, který s ním měl příležitost několikrát hovořit. „Především narážíme na jeho dědictví v naší muzejní praxi, jeho záběr byl naprosto úctyhodný. Kromě jemu vlastní historie měl unikátní znalosti o etnografii našeho okresu,“ zdůraznil Cidlina. Podle něj bylo naprosto zásadní Vojtíškovo úsilí o uchování architektonického dědictví: „Markantní je jeho přínos zejména v oblasti lidové architektury, ukázkovým příkladem je zejména záchrana Vísecké rychty v Kravařích,“ zmínil. 

V rámci svého historicky prvního akustického turné ve své úspěšné kariéře přijel Miro Žbirka v sobotu do českolipského Jiráskova divadla.
Z archivu Deníku: Jak přijel Miro Žbirka koncertovat do České Lípy

Čestné občanství města Česká Lípa získal Břetislav Vojtíšek společně se svou manželkou Marií v červnu 2000. Okresní město ocenilo jejich celoživotní odbornou práci v oblasti regionální historie a za podíl na vytvoření bohatého muzejního a archivního fondu vysoké odborné kvality. „Pan Vojtíšek je po panu Smejkalovi a plukovníku ve výslužbě Josefu Haislerovi již třetí významnou osobností České Lípy či regionu, která nás v krátké době opustila,“ uvedla starostka města Jitka Volfová. „Pan Vojtíšek se významně zasadil o to, aby byla budova kláštera využívána pro potřeby vlastivědného muzea. Z mnoha publikací, z nichž některé vydal v autorském tandemu se svojí ženou Marií, čerpáme dodnes velmi cenné historické informace. Pane Vojtíšku, moc děkuji za vše, co jste pro nás a pro Českou Lípu vykonal. Věřím, že Váš odkaz nebude nikdy zapomenut,“ prohlásila českolipská starostka. 

Muzeum centrem kultury

„Pana magistra Vojtíška jsem si vážil. Když jsme se potkali, pozdravili jsme se, ale neměl jsem tu čest poznat ho nějak blíže či dokonce s ním spolupracovat. Je škoda, že Česká Lípa v krátké době přichází už o druhou tak pro město významnou osobnost, byť se pan magistr dožil požehnaného věku,“ reagoval také nejdéle sloužící českolipský zastupitel a patriot města Miroslav Hudec. 

Břetislav Vojtíšek po dokončení gymnaziálních studií studoval filozofii, historii a archeologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Později své odborné znalosti rozšířil vysokoškolským postgraduálním studiem muzeologie, etnografie a historické archeologie. 

Charitativní výstava v Kravařích trvá do konce listopadu.
V Kravařích je charitativní výstava. Portréty žen pomohou nemocným dětem

Od začátku 50. let, kdy přišel spolu se svou manželkou Marií do České Lípy, se oba věnovali regionální historické práci v okresním vlastivědném muzeu a v okresním archivu. V koncepci Břetislava Vojtíška se muzeum mělo stát institucí, která by komplexně přispívala ke kulturnímu dění v regionu, a i k osvětové práci. Vojtíšek byl autorem podstatné části stálé historické expozice českolipského muzea a vytvořil také dlouhou řadu výstav věnovaných hmotné kultuře Českolipska. Po dlouhá léta se angažoval jako památkový konzervátor a spolu s manželkou pracovali v památkové komisi. Díky jejich úsilí byla zachráněna řada historických památek. Rozsáhlá je i publikační činnost zesnulého. Některé práce byly určeny odborným zájemcům, jiné přinášely poznatky z náročného bádání zpracované pro širší veřejnost. Převládala témata lidové architektury v severních Čechách, venkovských a dělnických obydlí, ale věnoval se i hradním objektům, sochám a kartounovým vzorníkům.