První zastávka s kulturním programem proběhla na návsi, druhá zastávka pak u kulturního domu, kde se mohli zájemci posilnit zabijačkovými dobrotami. Odpoledne si užily program děti díky vystoupení oblíbeného baviče Honzy Poplety.